Skip to main content
Publicerad: 2019-10-22 18:44 | Uppdaterad: 2019-10-23 09:18

Anvisningar för ansökan om European joint doctorate-anslag

För att få ansöka om ett European joint doctorate-anslag inom Innovative training network, Marie Curie actions från EU krävs ett Letter of commitment från KI. För att erhålla ett sådant krävs att ett antal grundförutsättningar är uppfyllda.

Fastställda riktlinjer för att tillstyrka ansökningar om European joint doctorates (intern deadline for att skicka in efterfrågad dokumentation är 8 december).

Mer information om European joint doctorate-anslag och hur du ansöker

Contact:

Johanna Diehl

Lotta Lundqvist