Publicerad: 2017-05-17 11:02 | Uppdaterad: 2017-05-17 12:55

Användning av snus under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning

Att foster kan skadas av att mamman röker är väl känt, medan snusets effekter har varit mer omdebatterade.

Anna Gunnerbeck vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har nyligen disputerat med en doktorsavhandling om hur gravidas nikotinbruk påverkar fostren.

Avhandlingen visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning vad gäller dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt och andningsuppehåll i nyföddhetsperioden. Men det lönar sig att sluta snusa tidigt i graviditeten ­– då sågs ingen riskökning alls.

Läs hela artikeln på KI Nyheter: