Publicerad: 2011-10-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Äntligen måndamorron! En utställning om att må bra på jobbet

[NYHET 2011-09-10] Den 8 oktober öppnade Äntligen måndamorron! en utställning som handlar om att må bra på jobbet. Arbetets museum i Norrköping i samarbete med forskare på Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet presenterar nya rön kring vad som bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnandet på arbetsplatser.

Äntligen måndamorron, Foto: Johanna Övling
Foto: Johanna Övling/Arbetets museum

Utställningen är tänkt att fungera som en mötesplats där arbetslag och enskilda besökare kan finna utmaningar, idéer och inspiration för att öka och bevara arbetsglädjen och hälsan på jobbet.

Vid datorstödda stationer kan besökaren testa hur man reagerar och agerar i olika situationer på jobbet.

Goda exempel från arbetsplatser och företagshälsovård visar hur andra arbetar med mångfald, tillit, samarbete, kommunikation, arbetsmiljö och rehabilitering för att få alla att trivas och må bra.

Äntligen måndamorron! pågår från den 8 oktober 2011 till och med den 29 april 2012. Därefter kommer utställningen att åka på turné i Sverige under två år. Utställningen är producerad av Arbetets museum i samarbete med Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Projektet är finansierat av AFA Försäkring.

Mer information