Publicerad: 2016-07-31 19:37 | Uppdaterad: 2016-07-31 22:36

Antikroppar mot tumörer kan förhindra hjärtinfarkt och stroke

Forskare vid Stanford University och Karolinska Institutet har upptäckt en hittills okänd process som reglerar immunförsvarets förmåga att ’äta upp’ döda celler och rensa vävnaden i åderförkalkning. Resultatet av studien, som publicerats i tidskriften Nature, kan ge möjlighet att utveckla läkemedel som förhindrar hjärtinfarkt och stroke.

När åderförkalkning i hjärtats kranskärl eller halspulsådern blir instabil uppkommer blodproppar som täpper till blodkärlet och orsakar hjärtinfarkt eller stroke. Instabiliteten är en följd av inflammation, ansamling av blodfetter och döda celler där kroppens förmåga att rensa upp vävnaden sviktar.

Okänd process

Den nya upptäckten utgörs av en hittills okänd process som reglerar immunförsvarets förmåga att ’äta upp’ döda celler och rensa vävnaden i åderförkalkning. Den kan ha stor betydelse för uppkomsten av instabil åderförkalkning och samtidigt ge möjlighet att utveckla läkemedel som förhindrar hjärtinfarkt och stroke, de ledande dödsorsakerna i världen.

I arbetet har forskarna, under ledning av docent Nicholas Leeper, studerat en process där molekyler på ytan av döende celler signalerar till omgivande, hungriga, immunceller att cellen vill eller inte vill bli uppäten och bortforslad. I experimentella modeller har man funnit att döende och fettinlagrade celler i åderförkalkningsplack i första hand uttrycker ”ät-mig-inte” signaler genom ytproteinet CD47 vilket ger en sjuklig ansamling i placket.

Motverkade signal

Genom att behandla med blockerande antikroppar mot CD47 kunde man bland annat motverka denna signal och förbättra rensningen av sjuk kärlvävnad och minska åderförkalkningen i experimentella modeller.

Forskare vid Centrum för molekylär medicin (CMM), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi samt Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, har under ledning av professor Ulf Hedin och doktor Ljubica Perisic-Matic, bekräftat att processerna man funnit i experimentella modeller i Stanford även är aktiva i åderförkalkning hos människa.

- Arbetet har genomförts med hjälp av en unik provsamling av åderförkalkningsplack från halspulsådern som tillvaratagits från patienter som opererats i stroke-förebyggande syfte, säger Ulf Hedin.

Provsamlingen har byggts upp under drygt tio år och utgör idag en av världens största samlingar inom området. Forskarna tror att upptäckten kan leda till fortsatt utveckling av läkemedel för patienter med åderförkalkning eftersom den behandling man använt i de experimentella försöken just nu prövas i kliniska studier av tumörsjukdomar.

Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se

Forskarassistent

Ljubica Matic

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: ljubica.matic@ki.se
Det svenska bidraget till studien har finansierats genom Hjärt- Lungfonden, Vetenskapsrådet, Uppdrag Besegra Stroke, Cardiovascular program, Svenska sällskapet för medicinsk forskning, EU (CarTarDis).

Publikation

CD47 blocking antibodies restore phagocytosis and prevent atherosclerosis
Yoko Kojima, Jens-Peter Volkmer, Kelly McKenna, Mete Civelek, A. Jake Lusis, Clint Miller, Daniel Direnzo, Vivek Nanda, Shannon Brady, Andrew Connolly, Eric Schadt, Thomas Quertermous, Paola Betancur, Lars Maegdefessel, Ljubica Perisic, Ulf Hedin, Irv Weissman and Nicholas Leeper.
Nature, publicerad online 20 juli 2016, doi: 10.1038/nature18935.