Publicerad: 2010-02-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Anti-inflammatoriskt signalprotein upptäckt

[PRESSMEDDELANDE 2010-02-17] Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett protein med avgörande betydelse för kopplingen mellan fettomsättning och inflammation. Fynden, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Genes & Development, öppnar nya möjligheter för utveckling av läkemedel mot metabola sjukdomar med inflammatoriskt inslag, så som diabetes och åderförkalkning.

Eckardt TreuterFoto: Ulf Sirborn

Kärnreceptorer finns i cellkärnan och är mottagarproteiner för vissa hormoner, fetter och även läkemedel. När dessa ämnen binder till kärnreceptorerna, förändras aktiviteten i generna, vilket i sin tur gör att produktionen av specifika proteiner ökar eller minskar. Rubbningar i dessa mekanismer kan orsaka sjukdom.

I den nu publicerade studien har forskarna tittat närmare på de lipidaktiverade kärnreceptorer LRH-1 och LXR. De reglerar fettomsättningen men har även betydelse för kontrollen av inflammation i kroppen. Under ledning av professor Eckardt Treuter studerade forskarna de molekylära processerna för hur dessa receptorer förhindrar inflammatoriskt genuttryck i levern. De kunde då peka ut ett protein, GPS2, som en sammanbindande faktor i ett sofistikerat nätverk av proteiner, som bestämmer var och när receptorerna kan verka anti-inflammatoriskt.

Den identifierade signalvägen kopplar samman metabolism och inflammation och ger ny kunskap som kan få betydelse för utvecklingen av nya läkemedel mot metabola sjukdomar, så som diabetes och åderförkalkning. Forskarna misstänker att liknande anti-inflammatoriska signalvägar i andra organ kan ha betydelse för såväl utveckling av metabola sjukdomar och cancer.

- Vi börjar nu förststå på en molekylär nivå hur rubbningar i detta komplexa nätverk kan påverka genuttrycket och därmed bidra till utvecklingen av metabol sjukdom kopplad till inflammation. Man kan till exempel tänka sig att läkemedel som stabiliserar interaktionen mellan receptorn och det identifierade proteinet GPS2 skulle kunna verka anti-inflammatoriskt, säger professor Eckardt Treuter.

Publikation

Nicolas Venteclef, Tomas Jakobsson, Anna Ehrlund, Anastasios Damdimopoulos, Laura Mikkonen, Ewa Ellis, Lisa-Mari Nilsson, Paolo Parini, Olli A. Jänne, Jan-Åke Gustafsson, Knut R. Steffensen, and Eckardt Treuter

GPS2-dependent corepressor/SUMO pathways govern anti-inflammatory actions of LRH-1 and LXRb in the hepatic acute phase response

Genes & Development, online February 16, 2010

För mer information, kontakta