Publicerad: 2022-11-16 11:05 | Uppdaterad: 2022-11-16 11:05

Antal studenter på årskullarna

Antal aktiva studenter på de olika programmen och årskullarna.

Antal aktiva studenter på tandläkarprogrammet den 2022-10-25

  • T9 – 97 studenter
  • T7 – 71 studenter
  • T5 – 77 studenter
  • T3 – 80 studenter
  • T1 – 120 studenter

Antal aktiva studenter på tandhygienistprogrammet den 2022-10-25

  • T5 – 30 studenter
  • T3 – 50 studenter
  • T1 – 56 studenter

KUT

Aktiva studenter på KUT 2022-10-25 var T1-16 stycken

Ersättning och överintag

Ersättning utgår endast vid förstagångsregistrering. Erfarenhetsmässigt vet vi att ett relativt stort antal studenter hoppar av, tar studieuppehåll eller byter program. Överintaget är beräknat för att kompensera detta i möjligaste mån.