Publicerad: 2024-04-11 10:28 | Uppdaterad: 2024-04-11 10:28

Ansvarig för Inspera på Dentmed

Several nailed theses hanging from a pillar
Spikade avhandlingar på KI Foto: Tania Costa

Institutionen för odontoogi använder systemet Inspera Assessment för digitala examinationer. Uppdraget som ansvarig för Inspera startar från årsskiftet och beräknas fylla 5% av en heltidstjänst.

Är detta du?

  • Du har gått grundutbildningen i Inspera Assessments 
  • Du har erfarenhet av att använda Inspera
  • Du är intresserad av att guida lärare i optimal användning av Inspera

Anmäl då ditt intresse, senast den 30 juni.

Uppdraget innebär:

  • Att vara ett stöd för lärare och ansvarig för att skapa digitala examinationer i Inspera
  • Att kunna identifiera lämpliga frågetyper i Inspera som passar den aktuella kursen/examinationen
  • Uppföljning och utvärdering av frågor och examinationen genom tillgänglig statistik i Inspera 
  • Att kommunicera relevant information från Inspera till institutionens medarbetare