Publicerad: 2016-10-16 16:24 | Uppdaterad: 2016-10-17 12:54

Ansvar och framtid i fokus när KI:s nya professorer installerades

KI:s professorsinstallation 2016. Foto: Erik Cronberg

På torsdagen den 13 oktober höll Karolinska Institutet sin årliga installationshögtid för att uppmärksamma nya professorer och personer som nyligen har mottagit akademiska utmärkelser för sina bedrifter vid KI och inom medicinsk forskning.

Ceremonin hölls i Aula Medica på Karolinska Institutets campus i Solna där 20 nya professorer installerades av vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright. Även gästprofessorer och adjungerade professorer fick under ceremonin ett varmt välkomnande till KI.

Det var med stolthet som Karin Dahlman-Wright gratulerade de nya professorerna.

– Ni har nu nått den högsta akademiska positionen vid Karolinska Institutet. Jag har stark tilltro till att ni, med era unika kompetenser och erfarenheter, kommer att bidra till att skapa ny kunskap och hitta lösningar med stort värde för såväl patienter som samhället i stort, sa Karin Dahlman-Wright i sitt tal till professorerna.

Hon framhöll också vikten av att som professor vara en god förebild för studenter och kollegor, och ta ansvar för att värna en akademisk miljö där öppna diskussioner är en del av vardagen.

Redo för framtidens utmaningar

Ett inslag under ceremonin som uppskattades mycket av publiken, mestadels bestående av familjer och kollegor till professorerna och pristagarna, var filmer med de nya professorerna där de berättade om sin forskning, sina drivkrafter och fritidsintressen.

Sophie Erhardt, professor i experimentell psykiatri. Foto: Erik Cronberg– I filmerna ser vi att passion, glädje och nyfikenhet är gemensamma nämnare för oss nya professorer. Vi är redo att fortsätta bedriva medicinsk forskning med stor genomslagskraft, och att ta det ansvar som följer med professuren för att bygga upp det nya Karolinska Institutet, sa professor Sophie Erhardt i talet hon höll å de nya professorernas vägnar.

Flera mottagare av akademiska priser och utmärkelser uppmärksammandes också under ceremonin, bland annat de som tilldelats KI:s stora Silvermedalj respektive KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik. Läs mer om alla priser och utmärkelser som uppmärksammades längre ner på denna sida.

Text: Selma Wolofsky

Foto: Erik Cronberg

Nya professorer vid KI 2016

Läs mer om de nya professorerna här.

Nya gästprofessorer vid KI 2016

Lars Fugger – neuroimmunologi

Mika Gissler – allmänmedicin

Eystein Sverre Husebye – endokrinologi

Matti Hämäläinen – magnetencephalografisk metodutveckling

Veikko Tapani Jousmäki – magnetencephalografisk metodutveckling

Henrik Larsson – epidemiologi

Outimaija Mäkitie – barnendokrinologi

Robert Oostenveld – magnetencephalografisk metodutveckling

Lennart Svensson – molekylär virologi

Unnur Valdimarsdóttir – epidemiologi

Riitta Veijola – barndiabetologi

Per Wester – klinisk strokeforskning

Cecilia Williams – experimentell onkologi

Biao Xu – folkhälsoepidemiologi

Nya adjungerade professorer vid KI 2016

Maria Bejarano – infektionsbiologi

Anca Catrina – reumatologi

Braunschweig Frieder – kardiologi

Annika Tibell – medicinsk etik

Tomas Wester – barnkirurgi

Läs mer om alla professorer vid Karolinska Institutet här.

Priserna och utmärkelserna som uppmärksammades

Karolinska Institutets stora Silvermedalj, tilldelas Anders Ekbom, Ingemar Ernberg, Agneta Nordberg, Bengt Norrving och Elisabeth Olsson.

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik, tilldelas Brian Hodges.

Karolinska Institutets pedagogiska pris, tilldelades Dulceaydee Norlander Gigliotti.

Dimitris N. Chorafas pris, tilldelades Alessandro Furlan.

Erik K. Fernströms pris, tilldelades Rickard Sandberg.

Medicine Doktor Axel Hirsch Pris, tilldelades Mats Wahlgren.

Håkan Mogrens pris, tilldelades Peter Berggren.

Lennart Nilsson Award, tilldelas Alexey Amunts

Johan Dalene, fiol, och Daniel Thorell, cello, bjöd på ett framträdande. Foto: Erik Cronberg