Publicerad: 2023-06-20 13:14 | Uppdaterad: 2023-06-20 13:25

Ansökan om att ge fristående kurs nu öppen

Nu är det dags för kursansvariga lärare att ansöka om att ge fristående kurs läsåret 2024/2025. Sök senast 1 september.

Ansökningsblankett ska vara insänd till fristaendekurs@ki.se och din institutions UN-funktionsadress senast den 1 september 2023.

OBS. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) har en intern process som föregår den centrala ansökningsprocessen. Kontakta fristaendekurs@nvs.ki.se för ytterligare information och instruktion.

Beslut om beviljade kurstillfällen fattas av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) under november 2023. Ett preliminärt beslut kommer att skickas ut i oktober för att underlätta katalogarbetet.

Mer information om ansökan och prioritering principer finns här.