Publicerad: 2023-09-05 00:00 | Uppdaterad: 2023-09-05 00:00

Ansök till TA-fonden

Böcker och en dator
Foto: Gettyimages.

Om du som TA-personal vill delta i en kongress eller konferens kan du söka bidrag från TA-fonden. Fondens syfte är att bidra till att främja och stimulera TA-personalens kompetensutveckling.

Du som arbetar på Karolinska Institutet som teknisk eller administrativ personal kan ansöka till TA-fonden för bidrag till kongresser och konferenser. 

Bidrag kan ges upp till halva totalkostnaden (inte till traktamente), men högst 10 000 kr och ges under förutsättning att institutionen står för resterande kostnader.

Läs mer om våra kriterier och välkommen med din ansökan här!

Kontakt