Publicerad: 2021-03-12 15:41 | Uppdaterad: 2021-04-29 12:01

Ansök till KI:s Pedagogiska akademi senast 17 maj

Meeting
Ledamötena i KI:s Pedagogiska akademi verkar för KI:s pedagogiska utveckling.

Ta nästa steg i din pedagogiska meritering, ansök till KI:s Pedagogiska akademi. Den består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid KI.

Nu söker KI:s Pedagogiska akademi nya ledamöter. Det övergripande syftet med akademin är att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete och engagemang i undervisning och utbildningsfrågor genom att uppmärksamma lärare vid KI som visat pedagogisk excellens.

Att vara ledamot i akademin är en belöning och ett erkännande för insatser inom utbildningen på KI. Ledamöternas kompetens ses som en viktig resurs för fortsatt pedagogisk utveckling inom KI.

Ansök till Pedagogiska akademin

Alla som har en lärartjänst vid Karolinska Institutet (adjunkter, lektorer, professorer), är disputerade och aktiva inom KI:s utbildningar är välkomna med en ansökan.

Här kan du läsa mer om kriterierna och hur du ansöker. Ansökningstiden är 15 mars-17 maj 2021.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt