Publicerad: 2023-09-07 09:38 | Uppdaterad: 2023-11-27 09:33

Ansök om metodstöd från CLINICUM med fokus på vetenskaplig och metodologisk rådgivning

CLINICUM är en del av den regionövergripande satsning som syftar till att stärka kvalitéten på klinisk och translationell forskning. I sin helhet består CLINICUM av en central funktion samt sju noder vilka representerar vårdgivarorganisationerna i Region Stockholm samt SLSO. Nodernas verksamhet syftar till att erbjuda vetenskaplig rådgivning samt att tillhandahålla metodologiskt stöd och vägledning vid planering och utförande av forskningsprojekt.

Vad kan du som forskare få stöd med?

I CLINICUMsverksamhet finns forskare inom biostatistik, bioinformatik, epidemiologi samt andra metodintensiva discipliner som deltar i den vetenskapliga rådgivningen. För projekt i tidig fas finns möjlighet att diskutera frågor som rör studiedesign, val av statistisk metod, databeställningar, beskrivning av metodavsnitt i ansökningar till etikprövningsmyndigheten eller till anslagsgivare. CLINICUM kan också hjälpa till med rekommendationer och avvägningar kopplade till konferensabstrakt, statistiska analysplaner, studieprotokoll eller review kommentarer. CLINICUMs metodstödsnätverk kan även delta i kortare konsultationer som kan hjälpa forskare att undvika vanliga misstag vid genomförandet av statistik programmering eller analyser samt diskutera idéer för nya studier och analyser.

Hur ansöker du om stöd?

För att säkerställa att du som forskare får så bra hjälp som möjligt av våra metod- och forskningsspecialister så behöver en komplett ansökan om stöd fyllas i.

Ansökningsformuläret finner du här: CLINICUM ansökningsformulär för rådgivning

När din ansökan har inkommit behandlas den av CLINICUMs samordnare för metodstöd och du kommer att bli kontaktad inom kort via e-post för att boka in ett första möte. Eftersom CLINICUM bedriver sin verksamhet via dess noder samt genom ett virtuellt nätverk av specialister så bestäms plats och format för möten i enlighet med vad som passar bäst i varje enskilt fall.

Fysiska möten mellan forskare och CLINICUMs rådgivare rekommenderas för att rådgivningstillfällena ska få så stor utväxling som möjligt men möjlighet till digitala möten finns också.

Att tänka på när du ansöker om stöd

  • Ansök om rådgivning i god tid. Ju tidigare din ansökan kommer in desto bättre stöd kan du förvänta dig.
  • Fyll i ansökningsformuläret noggrant. En tydligare formulerad fråga ger oss bättre chans att koppla ihop dig mot rätt metodologisk kompetens.
  • Var gärna fler som deltar vid rådgivningstillfället. Vi uppmuntrar forskare att betrakta våra rådgivningar som ett forskningsmöte och välkomnar doktorander, postdocs, egna statistiker eller programmerare att delta i våra möten. 
  • Som grundregel kan vi inte erbjuda praktiskt stöd med databearbetning eller statistiska analyser via CLINICUM.

Kontakt:

För frågor gällande CLINICUM verksamhet och aktiviteter, vänligen använd: clinicum@ki.se