Publicerad: 2023-02-15 11:13 | Uppdaterad: 2023-02-15 11:18

Ansök om KID-medel för delfinansiering av nya doktorander

Utlysningen för 2023 omfattar upp till 65 KID-medel.

Anslaget motsvarar ca 50% av lönekostnaden för en doktorand under 4 år.

Ansökan görs i två steg där ansökan först lämnas in i en förenklad version benämnd skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Sista dag att inkomma med skissansökan är 15 mars, kl. 14.00.  

Utlysningsperiod 2023: 15 februari – 15 mars kl. 14.00 (för steg 1; skissansökan) och 22 maj – 12 juni kl. 14.00 (för de som går vidare till steg 2; fullständig ansökan).