Publicerad: 2022-02-17 10:59 | Uppdaterad: 2022-03-03 09:34

Ansök om KID-medel för delfinansiering av nya doktorander

Utlysningen för 2022 omfattar 65 KID-medel.

Anslaget motsvarar ca 50% av lönekostnaden för en doktorand under 4 år.

Ansökan görs i två steg där ansökan först lämnas in i en förenklad version benämnd skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Sista dag att inkomma med skissansökan är 17 mars, kl. 23.00.  

Utlysningsperiod 2022: 15 februari – 17 mars kl. 23.00 (för steg 1; skissansökan) och 23 maj – 15 juni kl. 14.00 (för de som går vidare till steg 2; fullständig ansökan).

Notera: Efter önskemål från sökande har ansökningsperioden för steg 1 (skissansökan) förlängts två dagar (från 15 mars till 17 mars) för att undvika att deadline är samma dag som Vetenskapsrådets utlysningar).