Publicerad: 2023-08-17 16:35 | Uppdaterad: 2023-08-17 16:35

Ansök nu till KI NMA Collaborative grant 2023 inom nätverksmedicin

Missa inte denna möjlighet att ansöka om ett samarbetsbidrag inom området nätverksmedicin. Utlysningen är öppen för KI-fakultet, personal samt studenter och avser bidrag till forskning eller resor. Syftet med KI NMA Collaborative grant är att initiera eller upprätthålla samarbeten inom området nätverksmedicin. Sista ansökningsdag 31 augusti 2023.

Kontakt

Lise-Lotte Vedin Internationell Koordinator