Publicerad: 2014-10-08 13:46 | Uppdaterad: 2014-10-13 13:56

Anslagen skapade nytt forskningscentrum – nu är Swetox invigt

Sverige har fått ett nytt, världsunikt forskningscentrum för säkrare kemikalier. I går invigdes Swetox, som ger liv åt Astra Zenecas gamla laboratorium i Södertälje.

– Ingen annanstans i världen finns en organisation av samma slag som Swetox, säger professor Åke Bergman, chef för Swetox.

I februari 2012 kom Astra Zeneca med beskedet att forskningsenheten i Södertälje skulle läggas ner. Ett dråpslag mot kommunen, mot de 1200 personer som förlorade jobben – och mot den svenska neurovetenskapliga forskningen.

– Det var på min första dag som landshövding som jag fick samtalet från Astra Zeneca om att forskningsanläggningen skulle läggas ner. Då trodde jag inte att jag skulle stå här i dag, så jag känner mig lite rörd, men också väldigt glad och stolt. Det är roligt att Swetox är resultat av ett brett samarbete, där elva universitet utgör grunden, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län och en av talarna på Swetox invigning den 7 oktober.

Swetox är ett nytt centrum för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom kemikalier, hälsa och miljö. Verksamheten bedrivs i en anläggning som Astra Zeneca satsat över en halv miljard kronor på. De forskningsmässiga förutsättningarna är bästa tänkbara, med utrustning för cell-, djur- och databaserade experiment samlade på en och samma plats.

I de bara för några månader sedan helt ödsliga lokalerna i Gärtuna i utkanten av Södertälje arbetar nu 25 personer. Fler forskare ska rekryteras till Swetox, som fått anslag från Karolinska Institutet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Formas och Stockholms läns landsting.

– Hade vi inte fått in pengarna hade vi inte kommit igång – och då hade kompetensen och infrastrukturen här i Gärtuna på något sätt gått förlorad. Nu har vi skapat ett centrum för att ännu bättre kunna möta samhällets behov av säkrare kemikalier och en giftfri miljö, säger Karolinska Institutets tidigare rektor Harriet Wallberg, numera universitetskansler och styrelseordförande för Swetox.

Både hon och Swetox chef, professor Åke Bergman, framhåller att det sällsynta i att så många universitet går samman.

– Swetox är ett nationellt tvärvetenskapligt centrum för forskning och utbildning, som ska samla forskare från alla discipliner som rör kemikalier, hälsa och miljö. Swetox är unikt och ger oss en möjlighet att spela en väldigt central roll nationellt, i EU och vidare internationellt, säger Åke Bergman.

Invigningen gästades av 120 personer, däribland Boel Godner, ordförande för kommunstyrelsen i Södertälje och tidigare statssekreterare Peter Honeth. Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten var en av fyra officiella förrättare av invigningen.

Mer om Swetox

Swedish Toxicology Sciences Research Center är ett nytt centrum för forskning och utbildning som rör kemikalier, hälsa och miljö. Verksamheten sker i samarbete med elva olika svenska universitet: Karolinska Institutet, KTH, SLU och universiteten i Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlstad, Örebro, Lund, Uppsala och Umeå.

Swetox har i dagsläget fyra finansiärer: Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Formas.

Läs även:

Text: Sofia Stridsman

Foto: Gunnar Ask