Publicerad: 2019-08-29 16:54 | Uppdaterad: 2019-09-02 15:23

Anslag till IMM från EU HORIZON 2020

EXPANSE

Syftet med EXPANSE (EXposome Powered tools for healthy living in urbAN Settings) är att ta fram kunskap om hälsosam livstil i urbana miljöer. I projektet kommer den sammanlagda miljöexponeringen att kartläggas (the Exposome) och kopplas till hälsodata med fokus på kardiovaskulära, metabola och respiratoriska sjukdomar. Med hjälp av s.k. metabolomics kommer vi att analysera exponering för kemikalier och andra miljöfaktorer, och även kunna studera mekanismer kopplat till sjukdomsutveckling. Projektet involverar flera stora miljöepidemiologiska centra i Europa och leds av Utrecht Universitet. Erik Melén är medsökande från Karolinska Institutet och deltar i projektet tillsammans med flera forskare från IMM.

Kontaktperson

Profile image

Erik Melén

Professor/Specialistläkare
852487508

H-WORK

Det internationella samarbetsprojektet H-WORK har erhållit 40 miljoner SEK från EU-HORIZON 2020. Emmanuel Aboagye, enheten för intervention– och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid IMM är medsökande från Karolinska Institutet.

H-WORK kommer att utveckla och testa ett flertal psykosociala och organisatoriska interventioner för att främja mental hälsa på offentliga och privata arbetsplatser. Alla implementerade interventioner kommer att följas upp, både vad gäller effekterna på hälsoutfall samt kostnadseffektivitet.

Kontaktperson

Profile image

Emmanuel Aboagye

Anknuten till Forskning