Publicerad: 2014-12-17 15:19 | Uppdaterad: 2014-12-17 16:45

Anslag till André Fisahn vid sektionen för neurogeriatrik, NVS från Åhlén-stiftelsen

Åhlén-stiftelsen beslutade nyligen att bevilja docent André Fisahn vid sektionen för neurogeriatrik 200 000 kr för forskningsprojektet "Rescue of Amyloid-β-Induced Neuronal Network and Cognitive Deficits by Targeted Activation of Peptide Degradation Mechanisms".

Till forskargruppens sida