Publicerad: 2007-12-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Anslag för utvärdering av antivåldsprogram i psykiatrin

AFA Försäkring anslår 1,7 miljoner till en utvärdering av ett förebyggande utbildningsprogram om hot och våld mot personal i psykiatrin i Stockholms läns landsting.

År 2005 beslöt Stockholms läns sjuk¬vårdsområde (SLSO) inom Stockholms läns landsting att införa den så kallade Bergen-modellen som är en strukturerad och verksamhetsintegre¬rad modell för att förebygga och hantera hot och våld inom psykiatrisk vård.

Docent Tom Palmstierna vid Institutionen för klinisk neurovetenskap får nu anslag från AFA Försäkring för att utvärdera effekterna av Bergen-modellens tillämpande inom den psykiatriska slutenvården. Projektet omfattar fyra delstudier som bland annat ska belysa effekter när det gäller arbetsskador, sjukskrivningar och tvångsåtgärder samt även subjektiv upplevelse av trygghet och säkerhet hos personal och patienter.

Källa: AFA Försäkring