Publicerad: 2022-09-02 13:19 | Uppdaterad: 2022-09-02 13:19

Anslag, bibliometri och tips för rekrytering av forskningspersoner

Regelbunden information om anslag, ökad publiceringstakt och tips för rekrytering av forskningspersoner.

Som en del av vår kommunikationsstrategi inom forskning kommer vi att lyfta fram utlysningar av anslag som är relevanta för institutionens forskare. Detta kommer att göras antingen via Ledningsinfo-träffarna eller via vårt månatliga nyhetsbrev.

Bibliometri

Bibliometrisk analys av de odontologiska publikationerna i Sverige under de senaste 25 åren visar att vår avdelnings årliga publiceringstakt har ökat särskilt från perioden 2015-2016 och framåt. Dessa siffror återspeglar också vår citeringsfrekvens, som också visar en stigande trend sedan dess.

Centralt stöd vid rekrytering av forskningspersoner

KI tillhandahåller centralt stöd för kliniska studier, inklusive riktlinjer för rekrytering av patientdeltagare. Det är möjligt att skapa en annons för en klinisk studie för rekrytering av deltagare på KI:s webbplats, i sociala medier och sökmotorer, eller i tidskriften Medicinsk Vetenskap. Annonser i sociala medier har blivit populärt på grund av de minskade kostnaderna, snabbare svarstid och fler registrerade studiedeltagare.