Publicerad: 2017-02-08 18:18 | Uppdaterad: 2017-02-08 18:18

Anpassade näringsrekommendationer för äldre kan minska sjukdomar

Ett hälsosamt åldrande kan minska den ekonomiska bördan när vår befolkning blir allt äldre. Genom att utveckla särskilt anpassade näringsrekommendationer för äldre, som implementeras i sjukvården, tror forskare att fler äldre minskar risken att råka ut för vissa åldersrelaterade sjukdomar.

Den slutsatsen drar forskare från Karolinska Institutet i samarbete med amerikanska och kanadensiska forskare i en vetenskaplig artikel i tidskriften Advances in Nutrition.

– En näringsriktig näringsmodell som tar särskild hänsyn till effekter av åldrande när det gäller muskelmassa, vikt, förlust av absorption av näringsämnen är viktigt för att påverka det övergripande välmåendet hos den åldrande befolkningen, säger docent Yvonne Freund-Levi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Läs mer om nyheten och publikationen här.