Publicerad: 2020-10-27 15:19 | Uppdaterad: 2021-04-07 17:38

ANOVA påbörjar studie som ska mäta effekten av läkemedel vid sexmissbruk

Vi söker dig som oroar sig för att oönskade sexuella tankar och impulser börjar ta för mycket plats i ditt liv

Du kanske upplever att du har svårt att kontrollera dina sexuella beteenden som exempelvis porrkonsumtion, onani eller annan sexuell aktivitet eller har sexuella fantasier om det som kan vara skamfyllt och förbjudet. Kanske är du rädd för att ditt sexuella beteende ska gå över gränsen? Kanske har någon i din närhet uttryckt oro över dina sexuella handlingar?  Är det så att dina sexuella beteenden har medfört problem i din vardag såsom relationsproblem eller arbetsrelaterade svårigheter?  

Du kommer att lottas till att erhålla antingen behandling med Fluoxetin eller Naltrexon som båda används, men på annan indikation idag.

Sekretess och tystnadsplikt: Vi som arbetar med projektet är legitimerade läkare och legitimerade psykologer/psykoterapeuter som omfattas av sjukvårdslagens sekretessbestämmelser. 

Är du intresserad?

Om du undrar över något eller vill göra en intresseanmälan kontaktar du Hjälptelefonen PrevenTell: 020-667788. Du kan också kontakta oss vi e-post info@preventell.se eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig nästkommande arbetsdag. Du kan också kontakta ANOVA direkt: 08-517 732 00 

Anmälan till studien är möjlig mellan oktober 2020 och augusti 2023. 

Ansvarig för studien är Professor Jussi Jokinen. 

Kontaktperson: Josephine Savard
Leg. Läkare, Specialist i Psykiatri, Doktorand.
ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm
Telefon: 08-517 732 00 

ANOVA är ett så kallat akademiskt specialistcentrum för klinisk utredning och behandling på vetenskaplig grund inom områdena andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Centret tillhör Karolinska Universitetssjukhuset, men bedriver också forskning i samarbete med bland annat Karolinska Institutet.

Mer om ANOVA

Hjälplinjen PrevenTell