Publicerad: 2020-07-13 15:18 | Uppdaterad: 2020-07-14 10:31

Annons: Välkommen till studien svartsjuk.nu

Karolinska Institutet genomför en undersökning om svartsjuka. Vi gör den här studien för att lära oss mer om svartsjuka, för att på sikt kunna utveckla stöd och psykologisk behandling för de som vill få hjälp. Om du är minst 18 år får du gärna vara med och svara på våra frågor, oavsett om du är svartsjuk eller inte.

Svartsjuka

Svartsjuka är något som de flesta har upplevt någon gång i livet. Man kan till exempel bli  svartsjuk om man tror att ens partner ska lämna en, eller om man är orolig för att ens partner (eller date) är intresserad av någon annan. Att ibland uppleva svartsjuka är normalt, men för vissa människor kan svartsjukan bli ett problem, som något som påverkar livet negativt. Trots att svartsjuka är vanligt så finns väldigt lite forskning om det.

Om studien

I den här studien undersöker vi hur vanligt det är med svartsjuka, och hur svartsjuka hänger ihop med andra känslor och beteenden. Vi kommer därför ställa frågor som handlar om svartsjuka, men även frågor om oro, nedstämdhet, tvångstankar, alkohol, konflikter i relationen, livskvalitet och självkänsla. Alla svar är anonyma och det kommer inte att vara möjligt att se vem som har svarat på enkäten (inte ens forskarna kommer att kunna veta det).

Så går det till

När du klickar på länken "Enkäten hittar du här” hamnar du på en krypterad enkätsida som består av frågor som du besvarar helt anonymt. Enkäten tar ungefär 20 minuter att genomföra och alla frågor är frivilliga att svara på. Studien genomförs av forskare på Karolinska Institutet.

Enkäten hittar du här

Vem kan delta?

För att delta måste du vara 18 år eller äldre. Utöver detta får alla som vill delta, oavsett om man är svartsjuk eller inte.

Sekretess

  • Du som deltar är helt anonym både innan, under och efter att du svarat
  • Vi kommer inte be dig om personuppgifter och din IP-adress registreras inte.
  • För att din integritet ska upprätthållas kommer alla svar också att krypteras.
  • Ingen kan koppla dina svar till dig, inte ens vi som genomför undersökningen.
  • Deltagandet helt frivilligt, och du kan välja att avbryta när som helst utan att du behöver uppge anledning.

Frågor

Om du har frågor om studien, kontakta ansvarig forskare Johan Åhlén på johan.ahlen@ki.se

Contact

Johan Åhlén Projektsamordnare