Publicerad: 2020-11-06 08:09 | Uppdaterad: 2021-01-18 15:46

Annons: Manliga deltagare sökes till webbaserad studie om maskulinitetsnormer och våld mot kvinnor

Vi söker dig som identifierar dig som man, är mellan 18-25 år och vill delta i en webbaserad studie om maskulinitetsnormer och våld mot kvinnor. Deltagandet sker digitalt och anonymt. Studien är en del av ett större internationellt forskningsprojekt som undersöker unga män och kvinnors syn på maskulinitetsnormer i relation till våld mot kvinnor, samt hur en icke-våldsbejakande manlighet kan främjas.

Om studien 

En av tre kvinnor i Europa rapporterar att de har blivit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld. Trots lagstiftningsändringar som syftar till att begränsa mäns våld mot kvinnor runt om i världen, är kvinnor fortsatt utsatta för våld.

Denna webbaserade studie är del av ett större internationellt forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan universitet i Sverige, Israel, Spanien och Irland.

Projektet syftar till att undersöka unga män och kvinnors syn på maskulinitetsnormer i relation till våld mot kvinnor, samt hur en icke-våldsbejakande manlighet kan främjas.

Om deltagandet

I denna webbaserade aktivitet ombeds du att gruppera och gradera olika strategier som syftar till att minska mäns våld mot kvinnor utifrån hur viktiga du anser dem vara och utifrån hur genomförbara de skulle vara i samhället.

Aktiviteten sker anonymt och digitalt, kommer att ta ca 45 minuter att utföra och kan göras var som helst. Det enda du behöver är en dator med internetanslutning.

Presentkort som tack för deltagande

Som tack för ditt deltagande kommer du att få ett presentkort skickat till dig. Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att dra tillbaka din medverkan när som helst.

Kontakt för att delta och för frågor

Kontakta anna.nielsen.1@ki.se om du är intresserad av att veta mer om hur studien går till och för att få inloggningsuppgifter om du vill delta.

Kontakt

Anna Nielsen Forskningssamordnare