Publicerad: 2020-10-16 09:18 | Uppdaterad: 2020-10-23 11:29

Annons: Hjälp till att kvalitetssäkra antikroppstester för covid-19.

Det finns idag en stor mängd olika serologiska tester på marknaden där man hävdar att mätning av antikroppssvar ger en bedömning av immunitet. Ifall testerna fungerar har de mycket stor potential. Dock har det visat sig att det finns stora kvalitetsskillnader mellan testerna.

För att kunna ta fram en kvalitetssäkrad metod vill vi i denna studie samla in blod från personer som diagnosticerats med Covid-19 och nu tillfrisknat.

Vilka kan vara med?

  • Har haft covid-19
  • Diagnos bekräftad med PCR-test (virus-prov från näsa, svalg eller saliv)
  • Minst 4 veckor sedan positivt PCR-test
  • > 18 år

Hur går studien till?

  1. Du undertecknar ett samtycke om att vara med i studien
  2. Du får svara på frågor om din covid-19-sjukdom
  3. Du lämnar ett blodprov på 40 ml

Provtagning sker på Karolinska Institutet, Nobels väg 12A, Solna.

Ditt prov kommer vara kodat och kommer tillsammans med andra prover ingå i ett testbatteri som kommer att delas med andra akademiska institutioner, andra institutioner, företag nationellt och internationellt. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, EIT Health (ideell förening inom EU) och WeFightCovid.

Vill du delta?

Kontakta då gärna oss så berättar vi mer och bokar in en tid till dig: