Publicerad: 2020-07-09 15:10 | Uppdaterad: 2020-07-09 15:23

Annons: Effekter av covid-19 pandemin hos personer med psykiatriska symptom

Just nu pågår en nationell undersökning som genomförs av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Forskarna studerar effekterna av covid-19 pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykiatriska symptom som depression, ångest, missbruk och tvångstankar.

Genom att delta i studien kan du bidra till kunskap om konsekvenser av en pandemi. Studiens resultat kan bidra till att hälso- och sjukvården i framtiden kan stå bättre rustade för liknande kriser. 

Enkäten kan ta mellan 30-50 minuter att fullfölja. 

Kan jag delta i studien?

Du kan delta om du är 18 år eller äldre, bosatt i Sverige samt om du har, eller har haft, psykisk ohälsa av något slag. 

Vad innebär det att delta?

Du fyller i en webbenkät om dig själv och ditt mående. Du kommer även bli kontaktad för uppföljande, kortare (ca 10 minuter) enkäter en gång i månaden i upp till 1 år. Detta innebär inte någon form av behandling för psykisk ohälsa.

du kan fylla i enkäten med en mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 

Vem ska jag kontakta för mer information?

Forskningsprojektet genomförs vid Centrum för psykiatriforskning och forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Kontakta studiepersonal via cpfcovid@cns.ki.se för frågor eller mer information.

Får deltagare någon ersättning?

I den första enkäten har ett slumpmässigt antal deltagare möjlighet att vinna ett presentkort värd 150 kronor. Deltagare som slutför uppföljande mätningar får nya möjligheter att vinna presentkort. 

Du kan delta i studien via denna länk:

http://psykiskohalsacovid19.se/