Skip to main content
Publicerad: 2020-02-11 13:35 | Uppdaterad: 2020-02-11 13:37

Annons: Deltagare till intervjustudie om maskulinitet och våld mot kvinnor sökes

Du som är mellan 18 och 24 år kan anmäla intresse för att delta i en intervjustudie. Ingen förkunskap i ämnet krävs. Vi kommer att prata om vad det innebär att vara en man/kvinna.

Dessutom kommer vi att prata om olika former av våld mot kvinnor samt om dina åsikter och tankar kring vad som kan göras för att förebygga våld mot kvinnor. 

Syftet är att undersöka unga män och kvinnors syn på maskulinitetsnormer i relation till våld mot kvinnor.

Hur går det till?

Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst, utan motivering, avbryta din medverkan. Diskussionen kommer att spelas in. Intervjun tar ca 60 minuter. Tid och plats för intervjun bestäms i samband med intresseanmälan.

Ersättning: 2 biobiljetter. 

Sekretess

Den information som vi samlar in i forskningsprojektet kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av informationen. Forskningsdata sparas i 10 år.

Detta forskningsprojekt har granskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Om projektet

En av tre kvinnor i Europa rapporterar att de har blivit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld. Trots lagstiftningsändringar som syftar till att begränsa mäns våld mot kvinnor runt om i världen, är kvinnor fortsatt utsatta för våld. 

Intervjuerna  är del av ett större internationellt forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan universitet i Sverige, Israel, Spanien och Irland.

Kontakt för intresseanmälan

Anna Nielsen

Forskningssamordnare
0704078496