Publicerad: 2019-11-18 09:27 | Uppdaterad: 2021-12-15 09:00

Annons: Är du pappa eller partner och har spädbarn 1-24 månader?

Vi söker dig som är pappa eller icke-födande mamma och har ett spädbarn (1-24 månader) och som vill besvara en anonym webbenkät. Vi vill höra om dina tankar och erfarenheter om Barnavårdscentralen (BVC), och om du har deltagit i besöken eller inte. Enkäten är en del av vår studie där vi genomför en utvärdering av närvaron av pappor/icke-födande mammor på Sveriges BVC-mottagningar.

Att få ta del av dina åsikter kan förbättra kvaliteten på det stöd du som pappa eller icke-födande mamma får av BVC-personal i framtiden.

Besvara webbenkäten

Om du vill dela med dig av dina erfarenheter, besvara den anonyma webbenkäten.

Den första delen av enkäten som handlar om BVC tar ungefär 5 minuter att genomföra om du inte närvarat vid något besök, och ungefär 10 minuter om du närvarat vid något besök.

Den andra delen av enkäten där det ingår frågor om ert delade föräldraansvar, relationen förälder och barn och psykisk hälsa, tar högst 10 minuter att besvara.

Om enkäten och studien

Vi genomför en utvärdering av närvaron av pappor/icke-födande mammor på Sveriges BVC-mottagningar. Vi vill veta om du har eller inte har blivit inbjuden, tillsammans med modern, till ett hembesök (normalt under de första veckorna i barnets liv) och/eller ett besök till BVC när ert barn var 1-3 veckor gammal.

Vi vill också veta ifall du blivit inbjuden till ett specifikt besök för pappa/icke-födande mammor på BVC när ert barn var 3-5 månader gammal. Om du har närvarat vid en eller fler av dessa besök, är vi nyfikna på vilket stöd du fått.

Vare sig du närvarat på något BVC-besök eller inte, så kan du besvara frågorna gällande förälder-spädbarnsrelationen, ert gemensamma föräldraskap och din mentala hälsa.

Den här studien har etiskt tillstånd.

Kontakt

Om du har några frågor angående studien, var vänlig kontakta:

Michael Wells

PhD, biträdande lektor

Lene Lindberg

leg psykolog, docent