Publicerad: 2020-09-08 14:28 | Uppdaterad: 2020-09-08 14:31

Annons: Är du förälder till barn mellan 4-12 år och vill besvara enkät om föräldrabeteenden?

Karolinska Institutet genomför en undersökning om föräldrabeteenden. Vi gör den här studien för att lära oss mer om kopplingen mellan oro och föräldraskap. Kunskapen från studien kan hjälpa oss att utveckla stöd till föräldrar som upplever att oro påverkar föräldraskapet negativt. Om du är minst 18 år, och har barn mellan 4-12 år, får du gärna vara med och svara på våra frågor, oavsett om du är orolig eller inte.

Om studien

I den här studien undersöker vi olika föräldrabeteenden, och hur dessa hänger ihop med oro. Vi kommer därför ställa frågor som handlar om hur du är och vad du gör i ditt föräldraskap, samt frågor om din och ditt barns oro. Alla svar är anonyma och det kommer inte att vara möjligt att se vem som har svarat på enkäten.

Vem kan delta?

För att delta måste du vara 18 år eller äldre och ha barn som är mellan 4–12 år. Utöver detta får alla som vill delta, oavsett om man är orolig eller inte.

Delta i studien - så går det till

Via länken ”Delta i studie och besvara enkät” hamnar du på en krypterad enkätsida med frågorna, som du besvarar helt anonymt. Enkäten tar ungefär 20 minuter att genomföra. 

Delta i studie och besvara enkät

Sekretess

  • Du som deltar är helt anonym både innan, under och efter att du svarat.
  • Vi kommer inte be dig om personuppgifter och din IP-adress registreras inte.
  • För att din integritet ska upprätthållas kommer alla svar också att krypteras.
  • Ingen kan koppla dina svar till dig, inte ens vi som genomför undersökningen.
  • Deltagandet helt frivilligt, och du kan välja att avbryta när som helst utan att du behöver uppge anledning.

Frågor

Om du har frågor om studien, kontakta ansvarig forskare Johan Åhlén.

Johan Åhlén

Ansvarig för studien