Skip to main content
Publicerad: 2019-09-30 16:38 | Uppdaterad: 2019-10-08 12:57

Annika Vänje leder arbetet för att motverka sexuella trakasserier

Annika Vänje. Photo: Ulf Sirborn

Docent Annika Vänje är nytillträdd forskningsledare för ett forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier inom akademin som startade i våras. Nu drar hon igång arbetet, som ska leda till bättre arbets- och studiemiljö och i förlängningen högre kvalitet i universitetens forskning och utbildning.

I mars startade ett nationellt forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Satsningen initierades av Karolinska Institutet tillsammans med KTH och Malmö universitet, men baseras på samverkan mellan landets lärosäten.

Nu är programmets nytillträdde forskningsledare, Annika Vänje, docent vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, på plats på KI sedan en dryg månad. Hon är arbetslivsforskare med fokus på genus, arbetsorganisation och förändringsledning och kommer senast från KTH.

– Det här känns jätteroligt! Jag har blivit väldigt väl mottagen och programmets samordningsgrupp har gjort ett fantastiskt förarbete. Jag kunde komma direkt in i arbetet och har skapat min forskargrupp och en organisation för mitt arbete, säger Annika Vänje. 

Hennes uppdrag är att bygga upp och samordna programmets forskning, som delvis kommer att utföras vid KI. 
– Idag saknar vi fördjupad kunskap för att kunna arbeta förebyggande mot de här fenomenen på ett bra sätt – kunskap om varför de uppstår och i vilka miljöer, till exempel. I det arbetet kan KI spela en viktig roll, säger Annika Vänje. 

Programmet ska fungera som en nationell kunskapsnod. Det ska bland annat skapa forum där landets lärosäten ges möjlighet till gemensamt förbättringsarbete, som att dela med sig av goda exempel och få stöd i ett forskningsbaserat utvecklingsarbete.

Som en första aktivitet genomförs en nationell studie av förekomst, orsaker och konsekvenser av sexuella trakasserier. En enkätstudie ska skickas ut till anställda och studenter vid landets lärosäten under våren 2020. Utifrån resultaten kan vidare forsknings- och förändringsprojekt startas, vid enskilda lärosäten eller gemensamt. Tanken är att studien ska upprepas vart femte år och även utökas till att omfatta andra länder.
  
Målsättningen med programmet är att skapa forskningsbaserad kunskap för att inom akademin främja en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar. En sådan miljö öppnar för kreativitet och lärande i arbetet, konstaterar Annika Vänje.

– Men vi vet också från industrin att en god arbetsmiljö ger högre kvalitet i produktionen. Så för universiteten är det här viktigt för att höja kvaliteten i forskningen och skapa bättre utbildningsmiljöer. Det är också ett sätt att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla excellenta forskare, säger Annika Vänje.