Publicerad: 2023-06-30 10:43 | Uppdaterad: 2023-06-30 12:18

Annika Östman Wernerson: Viktigt i en demokrati att samtal och debatter sker direkt där människor möts

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

Jag hoppas att många av er redan hunnit i väg på en skön och avkopplande semester och jag ska själv snart ha några veckor ledigt. Men vårterminen är intensiv in i det sista och jag vill gärna dela några aktuella händelser och intryck innan sommar, sol och bad definitivt tar över.

Precisionsmedicin i fokus  när svenskt ordförandeskap rundas av

I måndags och tisdags (26-27 juni) arrangerades i Aula Medica den stora konferens som markerade avslutningen på det svenska ordförandeskapet i EU. Temat för konferensen var ”Life science – precisionsmedicinens era” och både aulan och Biomedicum fylldes med seminarier, diskussioner och samtal av olika slag. Från den svenska regeringen deltog bland andra Ebba Busch, vice statsminister och energi- och näringsminister samt socialminister Jakob Forssmed. Utbildningsdepartementet representerades av statssekreterare Maria Nilsson. Tillsammans med sjukhusdirektör Björn Zoëga hade jag äran att välkomna deltagarna och hålla ett gemensamt inledningsanförande. I mitt tal betonade jag bland annat att precisionsmedicin är ett framtidsområde som kommer att ha stor betydelse inte bara för forskning, patientnytta och utveckling av klinisk verksamhet – utan också när det gäller kompetensförsörjning och utbildning. Precisionsmedicin innebär en stor omställning av hälso- och sjukvården, där såväl forskning som ny diagnostik och avancerade behandlingar kräver avancerade kunskaper. Därför kommer  utbildning inom bland annat medicin, omvårdnad, biostatistik och informatik, att vara en nyckelfaktor. Det är glädjande att det svenska ordförandeskapet avrundades med detta tema och det stärker min övertygelse om vikten av att vi jobbar tillsammans kring utvecklingen av en bättre hälsa för alla – forskning, högre utbildning, klinisk verksamhet, politiken, näringslivet, patientföreträdare och myndigheter.

Jag vill gärna passa på att varmt tacka alla på KI som på olika sätt varit med i planeringen och genomförandet av den här stora konferensen. Betydelsen av att KI och våra profilerade lokaler syns och märks i sådana här sammanhang kan inte överdrivas.

Ny dom i Paolo Macchiarini-fallet

Veckan före, den 21 juni, kom hovrättsdomen gällande Paolo Macchiarini. Ni känner säkert till utfallet: han dömdes till 2,5 års fängelse för tre fall av grov misshandel. Det är viktigt att notera att domen ännu inte vunnit laga kraft, parterna har fram till den 19 juli på sig att överklaga till Högsta domstolen och mycket talar för att så kommer att ske. Det är också väsentligt att detta åtal handlar om de operationer som skett vid sjukhuset. Den del som KI är direkt inblandad i är ju den forskning som Macchiarini var involverad i och som skedde vid universitetet. Den verksamheten har utretts, granskats och Paolo Macchiarini har också fällts för oredlighet i forskning efter beslut taget av min företrädare bland annat i juni 2018.    

Öppenhet präglar Almedalsveckan

När detta skrivs ska jag just lämna Almedalsveckan i Visby efter några intensiva dagar. Det är mitt första besök här och jag är väldigt imponerad av både bredden och djupet i arrangemangen. Som många andra blev jag djupt berörd av mordet på Ing-Marie Wieselgren för ett år sedan och det var nog många som trodde att detta skulle bli slutet för den öppna atmosfär som är Almedalens signum. Men så verkar det inte ha blivit. Tvärtom slår det mig hur öppet och tillgängligt allt är och det är detta som är så viktigt i en demokrati; att samtal och debatter kan ske offentligt och direkt och där människor, åsikter och värderingar kan mötas och stötas. Jag deltog själv i flera panelsamtal och många andra från KI var inbjudna som talare och debattörer i olika seminarier. Tack alla för att ni representerar KI och för att ni bidrar till att sprida er kunskap och deltar i det offentliga samtalet!

Med detta vill jag önska er alla en härlig fortsättning på sommaren – vi ses och hörs när vi drar igång höstterminen på allvar igen i augusti!      

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.