Publicerad: 2023-06-15 10:24 | Uppdaterad: 2023-06-16 11:06

Annika Östman Wernerson: Vårens dialogmöten har varit värdefulla

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

Nu närmar sig tiden för en välkommen och välförtjänt sommarledighet med möjlighet till både återhämtning och avkoppling. För egen del ser jag fram emot att umgås med familjen och vistelse i bland annat Stockholms skärgård, vilket för mig betyder både vila och utrymme för nya tankar och idéer.

Extra härligt nu i juni är att se alla nyblivna studenter och inte minst våra egna KI-studenter som tagit examen. Grattis!

Glädjande är också att KI-Region Stockholm är den ALF-region som bäst uppfyller kvalitetskriterierna i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården. Den så kallade USV-utvärderingen redovisades i en rapport den 31 maj. Forskning är Stockholmsregionens starkaste område, men även innovation, pedagogisk utbildning samt samverkan med patienter och närstående lyfts fram i rapporten.

Socialstyrelsens utvärdering genomfördes under 2022 för samtliga ALF-regioner, det vill säga de regioner som omfattas av ALF-avtalet som reglerar samarbetet mellan staten och vissa regioner när det gäller utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Vi bör vara stolta över att KI-Region Stockholm får ett så bra resultat och över att vårt samarbete med regionen fungerar utmärkt.

Angelägna frågor vid myndighetsdialogsmöten

Nyligen träffade vi i universitetsledningen och konsistoriets ordförande utbildningsministerns statssekreterare Maria Nilsson och hennes medarbetare i samband med den så kallade myndighetsdialogen. Mötet genomfördes i en positiv anda, där vi från KI tog upp ett antal prioriterade frågor. Bland annat diskuterade vi vikten av den akademiska friheten och den institutionella autonomin i skenet av regeringens beslut om att korta mandatperioden för de externa ledamöterna i lärosätenas styrelser. Andra frågor som togs upp var säkerhetspolitik, finansiering och utbildning/kompetensförsörjning. För oss är denna dialog väldigt viktig och vi ser till att hålla den levande också mellan den årliga myndighetsdialogen.

Under hösten har KI möjlighet att ge inspel till regeringens kommande forskningsproposition. Det är viktigt att vi verkligen tar vara på möjligheten att påverka och framföra våra åsikter om hur Sverige kan skapa bästa tänkbara förutsättningar för forskning och högre utbildning. Jag sitter också med i en gruppering inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som arbetar med ett gemensamt inspel inför den kommande forskningspropositionen.

Interna dialogmöten genomförda

Våren har inneburit många dialogmöten med såväl medarbetare som studenter vid KI. Den här dialogen har varit väldigt viktig för oss och helt nödvändig för att vi gemensamt ska kunna skapa ett KI med en större vi-känsla. Jag, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström sammanställer intryck, budskap och signaler från dessa möten för att bygga en stabil grund för de prioriteringar och vägval vi måste göra. Efter sommaren återkommer vi med dialogmöten på engelska.

Innan det är dags för sommarledigt

Regeringen är värd för EU:s ”Life Sciences – the Era of Personalised Medicine”, den 26-27 juni under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Det är förstås extra roligt att regeringen valt att hålla konferensen hos oss på KI. Som värd ska jag, tillsammans med Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, välkomna alla inbjudna gäster som representerar sektorns viktigaste aktörer.

Under Almedalsveckan i Visby kommer jag bland annat delta i en panel med sjukvårdsministern och Socialstyrelsens generaldirektör för att framföra vikten av att få med universitetens perspektiv i planeringen av hälso- och sjukvården. Prorektor kommer bland annat att delta i ett panelsamtal med SwedenBio och universitetsdirektör i ett rundabordssamtal om campusutveckling. Vi kommer att knyta nya kontakter och stärka KI:s nätverk med andra lärosäten, aktörer inom hälso- och sjukvård och life science samt utveckla dialogen med politiska företrädare som påverkar förutsättningarna för vår verksamhet. Läs gärna mer om alla evenemang där KI-forskare medverkar.
 

I fokus inför hösten

Till hösten ser vi fram emot att påbörja en institutionsturné. Vi planerar för att besöka alla institutioner under kommande läsår och återkommer med mer information om denna efter sommaren.

Till dess vill jag, Martin och Veronika rikta ett varmt tack till er alla för vad som varit en rolig och alltigenom händelserik och fartfylld termin sedan vi började våra nya uppdrag som rektor, prorektor och universitetsdirektör. Det är förstås precis så det ska vara på ett universitet med så många drivna medarbetare och studenter som på KI. För varje dag blir vi allt mer imponerade av den kunskap och förmåga som finns här. 

Vi önskar er alla en fin sommar och ser fram emot att träffas till hösten igen!

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.