Publicerad: 2023-03-01 09:00 | Uppdaterad: 2023-03-28 17:26

Annika Östman Wernerson, rektor vid Karolinska Institutet: "Stolt och hedrad"

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Annika Östman Wernerson skriver om frågor som är viktiga för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Foto: Martin Stenmark

Jag känner mig stolt, hedrad och ödmjuk när jag i dag tillträder som rektor för Sveriges högst rankade universitet. Karolinska Institutet är ett flaggskepp bland lärosätena i vårt land och jag hoppas att min bakgrund och mina erfarenheter ska komma till nytta för att inte bara bibehålla utan också förstärka den positionen.

Min historia på KI sträcker sig långt tillbaka. Jag började mina läkarstudier här när jag var drygt 20 år gammal, gjorde min forskarutbildning efter kirurgikursen och tog sedan examen 1991. Sedan dess har jag verkat som lärare, forskare och professor i njur- och transplantationsvetenskap, parallellt med kliniskt arbete som läkare. Under senare år har jag varit dekan och vicerektor för utbildning, roller inom vilka jag har utvecklat mitt chefs- och ledarskap och byggt upp ett stort nätverk.

Som rektor får jag många olika ansvarsområden, det är ett stort och utmanande uppdrag. Men jag är turligt nog del av ett team. Tillsammans med Martin Bergö, som tillträder sin nya roll som prorektor i dag, och Veronika Sundström, vår tillträdande universitetsdirektör från den 17 april, formerar vi nu KI:s nya universitetsledning. I arbetet har vi givetvis hjälp av alla kloka medarbetare, studenter och samarbetspartners.

KI är vi

Ni som känner mig eller som har hört mig beskriva mina ambitioner under nomineringsprocessen till rektor, ni vet att samverkan är en av de frågor jag prioriterar högst. För KI är vi, tillsammans skapar vi det som är Karolinska Institutet. Vi är varandras arbetsmiljö och vi har alla ett ansvar för att bidra till en intern kultur som är kreativ och utvecklingsorienterad och samtidigt inkluderande och präglad av respekt för varandra. Jag kommer att arbeta intensivt för att minska avstånden och stärka dialogen mellan ledning, institutioner, medarbetare och studenter. Så snart som möjligt avser jag att tillsammans med Martin och Veronika hålla dialogmöten som är öppna för alla medarbetare och studenter på våra campus. Min förhoppning är att få möta er för att ta del av era tankar och åsikter!

Samspel forskning - utbildning

Jag kommer också att fokusera på samspelet mellan våra kärnverksamheter. Attraktionen för utbildningarna bygger i mångt och mycket på det genomslag forskningen har – och för framgångsrik forskning måste utbildningen hålla hög kvalitet. Alla delar – utbildning, forskarutbildning och forskning – hänger ihop. Om vi kan utveckla helheten så stärker vi KI som ett universitet. Det tror jag är nödvändigt om vi ska kunna slå vakt om KI:s ställning.

Det finns ingen anledning att stressa fram förändringar. Mycket på KI fungerar fantastiskt bra, och framgångarna för vårt universitet är betydande – men vi kan alltid bli bättre.

Tack!

Jag vill ta tillfället i akt att tacka min föregångare Ole Petter Ottersen för enastående insatser som KI:s rektor. Sedan han tillträde i augusti 2017 har han med stor energi och ett fantastiskt engagemang sett till att KI tagit stora steg framåt som ett banbrytande, samverkande och globalt universitet – och dessutom lotsat universitetet genom den största hälsokrisen i modern tid. Tack också till Anders Gustavsson, som i kraft av sin roll som prorektor bidragit stort till KI:s utveckling.

Från den 1 mars ser jag fram emot att få träffa er alla i min nya roll som rektor för KI!   

Annika Östman Wernerson

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson kommer regelbundet att skriva om frågor som är viktiga för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Texterna publiceras på KI:s webbplats och hittas bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen. Rektor kommer även att skriva för det interna nyhetsbrevet KI-nytt.