Publicerad: 2024-01-31 16:36 | Uppdaterad: 2024-02-21 14:30

Annika Östman Wernerson: Nytt år och nya utmaningar

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

Vi är redan i månadsskiftet januari-februari, men jag passar ändå på att välkomna alla medarbetare tillbaka till KI och ett nytt arbetsår! 2024 inleddes med våra första institutionsmöten.

Den 17 januari besökte universitetsledningen: prorektor Martin Bergö, universitetsdirektör Veronika Sundström och jag institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) och institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS). Närmast besöker vi institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) samt institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec).

De här mötena ger oss möjlighet att besöka och träffa medarbetare på samtliga institutioner under våren. För oss är det ett viktigt steg i att lära känna KI bättre, och att fördjupa våra kunskaper kring våra olika verksamheter. Värdefullt är också att få möjlighet att diskutera KI:s arbete framåt och hur vi tillsammans kan utveckla dialog och samarbeten inom KI.

Fryshaveriet i Neo utreds

Några dagar före jul inträffade ett omfattande fryshaveri i Neo-byggnaden på campus Flemingsberg. Den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts och följden blev att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg och att stora mängder biologiskt forskningsmaterial förstördes. 

Haveriet är ett hårt slag för forskningsverksamheten och frustrationen bland berörda forskare är mycket stor. En haverikommission har tillsatts och vår prioritet är nu att få fram orsaken till haveriet och utifrån utredningen göra vad vi kan för att undvika att detta ska kunna ske igen, varken på Neo eller någon annanstans på KI.

Flera myndigheter påverkade av IT-attack

I januari drabbades KI, liksom flera andra myndigheter, företag och organisationer, av en driftstörning i lönesystemet Primula, inklusive PA-webben, som en följd av att vår systemleverantör Tietoevrys datacenter i Sverige utsattes för en IT-attack. Som en säkerhetsåtgärd har Tietoevry stängt ner systemet medan felsökning och åtgärder genomförs. Det innebär att ingen har tillgång till Primula just nu. 

En arbetsgrupp har tillsatts under ledning av HR-direktör Johanna Bäckström. Gruppen har dagliga avstämningar och står i kontakt med Tietoevry liksom med HR-ansvariga, systemansvariga och högre chefer inom KI. 

Vi hoppas att problemen snart ska vara lösta, men för att hålla koll på vad detta innebär för dig som medarbetare, bland annat om löneutbetalningar samt registrering av sjukfrånvaro, vab, ledighet och utlägg, besök sidan som uppdateras kontinuerligt.

Manifestation för frigivning av Ahmadreza Djalali

Den 20 januari deltog jag i en manifestation i Stockholm till stöd för Ahmadreza Djalalis fall och mot Irans brist på respekt för mänskliga rättigheter. Ahmadreza är en svensk-iransk läkare och forskare inom katastrofmedicin och alumn från Karolinska Institutet, han tog sin doktorsexamen i katastrofmedicin här 2012. I april 2016 greps han i Teheran och dömdes till döden efter en rättegång som saknade de mest grundläggande kriterierna för rättvis och human behandling. I mitt tal betonade jag att Ahmadreza måste släppas från Evin-fängelset i Teheran och återförenas med sin familj i Sverige så snart som möjligt. Vi på Karolinska Institutet kommer att fortsätta att arbeta för Ahmadrezas sak tills han släpps fri och är tillbaka i Sverige igen.

Det har på många sätt varit en tuff start på året, och jag vill framföra mitt varma tack för det arbete som ni alla gör. Jag tror och hoppas att de orosmoln vi har snart skingras och det blir ljusare igen.

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.