Publicerad: 2024-05-22 14:07 | Uppdaterad: 2024-05-23 10:09

Annika Östman Wernerson: Genom akademiska samarbeten står vi upp för våra värderingar

Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

På flera lärosätens campus runt om i Sverige och i världen pågår just nu demonstrationer mot Israels agerande i Gaza. Demonstranterna kräver att samarbeten med universitet i Israel ska avbrytas. Även på KI har det varit några mindre, helt fredliga, manifestationer där enskilda protesterat mot Israels agerande.

Det som nu drabbar så många människor i den pågående konflikten mellan Israel och Palestina i form av lidande och död är fruktansvärt. Det är självklart för mig som KI:s rektor att ta avstånd från överträdelser mot internationella överenskommelser som är till för att skydda civilbefolkningen. Men att därmed upphöra med internationella akademiska samarbeten är långt ifrån självklart eller ens önskvärt. Genom akademiska samarbeten står vi upp för värderingar som respekt för mänskliga rättigheter, akademisk frihet, institutionell autonomi och kritiskt tänkande. Även i Israel har forskare, lärare och studenter vid landets lärosäten protesterat mot den israeliska regimens agerande i Gaza. Samtidigt ska vi alltid kritiskt granska de samarbeten vi har. 

Om en akademisk institution i ett annat land arbetar för att stärka aktiviteter som leder till övergrepp och brott mot internationella överenskommelser, finns skäl att omvärdera ett pågående samarbete. På samma sätt kan vi, så länge som manifestationerna på våra campus är fredliga, både uppskatta och välkomna den yttrandefrihet som är lagstadgad i vårt land. 

Det är min uppfattning att akademisk frihet och dialog skapar bättre förutsättningar och ökar möjligheten att skapa fred och trygghet i konfliktområden. Som lärosäte kan eller ska vi inte ta ställning i utrikespolitiken, men vi kan efter bästa förmåga visa vår solidaritet med människorna som nu drabbas. Det gör vi bland annat genom att stå upp för akademisk frihet och rätten att uttrycka olika åsikter.

Var med och påverka – nominera lärarledamöter!

Här på KI är det nu aktuellt att nominera nya lärarledamöter till KI:s konsistorium, universitetets högsta beslutande organ. Det är ett viktigt uppdrag som ger inflytande att diskutera och fatta beslut i frågor som berör och påverkar KI:s verksamhet, alltifrån ekonomi och organisation till remisser och innovation. Lärarledamöterna företräder KI:s kärnverksamhet, forskningen och utbildningen, och kan göra skillnad. Därför vill jag uppmuntra KI-medarbetare, studenter och anknutna att nominera kandidater till nästa mandatperiod. Genom att nominera en lärarrepresentant, är du med och påverkar KI:s framtid. Du kan läsa mer om akademiska val på medarbetarportalen och nominera lärarledamöter till konsistoriet fram till den 28 maj.

Möjlighet att söka till programmet FIELD 

KI är en attraktiv arbetsgivare för akademiker i början av karriären. Men arbetet med jämställda och jämlika karriärvillkor pågår ständigt för att vi tillsammans ska skapa ett ännu starkare KI med lika villkor och en god arbetsmiljö för alla.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till Fellows In Gender Equal Career Development” (FIELD), ett ettårigt program som syftar till att främja jämställda meriteringsmöjligheter vid KI. Jag vill uppmana både män och kvinnor, som har varit disputerade i två år, och som är anställda eller anknutna som forskare eller lärare vid KI på minst 20 procent, att söka programmet. 

Jag vill också önska alla medarbetare och studenter sköna sista veckor inför sommarledigheterna, väl medveten om att mycket ska hända innan dess. Glöm därför inte bort att stanna upp ibland och att ta vara på de varma dagarna!

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.