Publicerad: 2023-08-24 10:29 | Uppdaterad: 2023-09-21 10:09

Annika Östman Wernerson: Framåt mot höstterminen 2023

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

Välkomna till ett nytt läsår! Även om många redan har kommit i gång efter sommarsemestern så är det först när studenterna återvänder till våra campus som Karolinska Institutet blir så där härligt levande som ett universitet ska vara.

Den 28 augusti startar höstterminen 2023 och det ser jag verkligen fram emot! Under välkomstdagen den 1 september för alla nya studenter som påbörjar ett av våra nybörjarprogram, kommer vicerektor för utbildning, Ewa Ehrenborg, och jag att hälsa välkomna till KI tillsammans med studentkårerna och många fler företrädare för KI:s verksamhet. 

Hösten innebär alltid ett slags nystart, och oavsett vad sommaren har erbjudit er alla, så är min förhoppning att det har funnits utrymme för den återhämtning som är så viktig för ett hållbart och stundom intensivt arbets- och studentliv.  

Min egen sommar handlade just om att koppla av och hämta kraft, allra helst i blåbärsskogen tillsammans med familj och hund. För mig är det en förutsättning för att ta sig an utmaningarna i vår komplexa värld med hög förändringstakt och ökade spänningar. 

Samtidigt som vi alla ser fram emot att både fortsätta med – och påbörja – spännande forskningsprojekt, att träffa nyfikna och motiverade studenter och att tillsammans skapa den bästa utbildningsmiljön för framtidens viktiga yrkeskår inom hälso- och sjukvården, så går det inte att bortse från politiska omprioriteringar för universitets- och högskolesektorn eller från det säkerhetspolitiska läget i Sverige och runt om i världen. Här kan du läsa mer om säkerhetsläget vid Karolinska Institutet med anledning av den höjda terrorhotnivån.

Ökande politisk styrning över akademin

KI är ett samverkande och globalt universitet som kan påverka vår omvärld genom faktabaserad kunskap och som kan bidra till beslut som vilar på vetenskaplig grund. Men det är också ett faktum att vi påverkas av motkrafter i form av världsoro och hot mot forskning och bildning.  

Tidigare i somras kom beskedet att regeringen stoppar anslag till utvecklingsforskning. Totalt handlar det om 180 miljoner kronor som dras in med omedelbar verkan vilket innebär ett stort ekonomiskt bortfall bland annat för framgångsrik KI-forskning. Detta är ytterligare ett exempel på hur den politiska styrningen över akademin ökar. Tillsammans med samarbetsparter och debattörer både inom och utom universitets- och högskolesektorn gör vi gemensam sak för att höja våra röster. Viktiga beslut måste föregås av dialog och förankring inom akademin.  

Den nya forskningsberedningen som regeringen tillsatte i somras, med KI-professor Anna Wedell som en av de invalda ledamöterna, är därför ett utmärkt initiativ. Forskningsberedningen ska vara rådgivande åt regeringen bland annat inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. 

Ledningens dialogmöten i höst

Fler glädjande nyheter finns, bland annat att KI sedan sommaren 2022 har fått medel från forskningsprogram inom EU på ungefär 280 miljoner kronor.  De går till sammanlagt 33 olika projekt. , vilka syftar till forsknings- och innovationssatsningar inom olika utvalda samhällsutmaningar. 

Jag blir också alltid lika glad av det kärlekens budskap som Prideveckan i Stockholm sprider. Flera av våra medarbetare och studenter deltog i Prideparaden när den gick genom Stockholm den 5 augusti

Framåt har vi nu ett stort arbete att göra; tillsammans – och på många olika arenor för vår forskning och utbildning. Universitetsledningen, prorektor Martin Bergö, universitetsdirektör Veronika Sundström och jag ser verkligen fram emot att ta itu med höstens arbete; de prioriterade insatser som universitetet och högskolesektorn står inför, att påbörja institutionsturnén här på KI och att fortsätta med våra dialogmöten med medarbetare och studenter. Dialogmötena sker i september i både Solna (den 11 september) och i Flemingsberg (den 12 september). De här gångerna hålls mötena på engelska och föranmälan krävs, hoppas få träffa många där!

Dialog behövs och är så fundamentalt viktig för vår samverkan inom och utom akademin. Därför ser jag också fram emot att träffa socialminister Jakob Forssmed som kommer på besök till KI den 28 augusti – samma dag som höstterminen 2023 startar.  

Varmt välkomna tillbaka!

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.