Publicerad: 2024-06-19 16:29 | Uppdaterad: 2024-06-20 15:10

Annika Östman Wernerson: Först Almedalen sedan sommarledigt – vi ses i höst!

Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

Under våren 2024 har vi kommit i gång med ett viktigt och omfattande förändringsarbete för att optimera våra interna resurser, och för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra kärnverksamheter och institutioner. Arbetet går nu in i en mer konkret fas.

Det handlar bland annat om att förnya och förenkla resursfördelningsmodellen, att tydligare etablera dekanernas roll, om tätare samarbeten mellan universitetsledning, dekaner, vicerektorer och prefekter, och om att bättre samordna det gemensamma verksamhetsstödet. Flera beslut fattas innan hösten.

Förändringarna är nödvändiga för att rusta KI inför framtiden. Som rektor för KI har det varit tydligt för mig att ett internt utvecklingsarbete behövs för att KI ska kunna behålla och förbättra sin position som ett framgångsrikt internationellt universitet. Min uppfattning har stärkts under dialogmöten i verksamheten och har resulterat i de nio strategiska fokusområdena som utgör grunden för förändringsarbetet, ett arbete som kräver både uthållighet och långsiktighet.

När vi nu börjar se utveckling i den riktningen, gäller det att hålla i kraften att genomföra förändringarna. Samtidigt måste vi ha förmågan att justera längs vägen. Därför planeras bland annat öppna dialogmöten i Solna och Flemingsberg under kommande läsår 2024/2025. Vår förhoppning i universitetsledningen är att träffa så många KI-medarbetare som möjligt för att gemensamt diskutera våra målsättningar och vägen dit. 

KI ska vara drivande nationellt och internationellt och det är vår uttalade ambition att omvärlden ska se oss både som ett attraktivt lärosäte och som relevant aktör för demokratiska värden och samhällsnytta. Med det som utgångspunkt kan vi agera som det flaggskepp vi vill vara.

Seniora medarbetares kompetens en viktig resurs för KI

Att säkerställa senior kompetens i organisationen, utan att försämra juniora medarbetares möjligheter till karriär, är en fråga som också har diskuterats under våren. Beslutet om att medarbetare som har uppnått så kallad LAS-ålder (69 år) inte ska ha kvar sin i anställning efter fem år har debatterats. Vi har nu efter remissrundor och dialog med dekaner och prefekter landat i ett förslag där alla medarbetare sägs upp med automatik vid 69 års ålder. Precis som det fungerar vid alla andra svenska lärosäten. Därefter finns möjlighet för prefekt att utifrån behoven i verksamheten återanställa seniora medarbetare på deltid utan att det finns någon bortre tidsgräns för detta. Det som blir avgörande är verksamhetens behov och möjligheterna till finansiering. Anslagsmedel för forskning får inte fördelas till medarbetare som uppnått LAS-ålder. Det innebär att den nuvarande femårsgränsen inte längre ska gälla och att det finns möjligheter att återanställa en medarbetare även efter uppnådd LAS-ålder Mer information om beslutet kommer att finnas på medarbetarportalen. 

Besvikelse över utebliven frisläppning av Djalali

I helgen fick vi besked om fångutväxling mellan Iran och Sverige – två svenska medborgare har därför kunnat återvända hem till sina familjer. Jag gläds för deras skull, men konstaterar samtidigt att KI-alumnen, läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali inte fanns med i utväxlingen. Vi är många på KI som arbetat för vår kollegas frisläppande i många år och besvikelsen bland oss är stor i dag. Jag kan bara uppmana den svenska regeringen att fortsätta göra vad den kan för att också Ahmadreza Djalali ska kunna återförenas med sin familj hemma i Sverige.       

Sommarledigheten snart här

Under våren har prorektor Martin Bergö, universitetsdirektör Veronika Sundström och jag besökt KI:s samtliga 22 institutioner. Varmt tack till er alla för lärorika, intressanta och trevliga möten. Vi kommer att gå igenom alla underlag från besöken, och fånga upp frågor som kräver fortsatt dialog under kommande läsår.  

Bland våra studenter har många redan deltagit i de högtidliga examensceremonierna, och andra har gått på sommarledighet. Efter en intensiv termin är det snart dags för ledigheter även för oss medarbetare. För egen del återstår att delta i Almedalsveckan, en samlingspunkt för politiker, andra beslutsfattare, opinionsbildare och samhällsaktörer och där även akademin och forskningen har en viktig plats. Vi befinner oss i en tid då det är viktigare än någonsin att i samhällsdebatten presentera fakta, ny kunskap och dess tillämpning. Därför ser jag fram emot att tillsammans med forskare från KI delta i olika samtal under årets Almedalsvecka

Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare och studenter för det läsår vi strax har bakom oss. Jag hoppas att ni får en underbart skön sommar.

Välkomna tillbaka till hösten, utvilade och med ny energi inför läsåret 2024/2025!

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.