Publicerad: 2022-10-04 11:15 | Uppdaterad: 2023-02-02 14:01

Annika Östman Wernerson föreslås bli ny rektor för KI

KI:s konsistorium föreslår att regeringen utser Annika Östman Wernerson till rektor för KI från 1 mars 2023. Beslutet fattades av konsistoriet fredagen 30 september. Regeringen utser Karolinska institutets rektor efter att konsistoriet har lämnat förslag på en kandidat.

Annika Östman Wernerson är professor i njur- och transplantationsvetenskap samt överläkare i klinisk patologi. Hon började som lärare på KI i mitten av 80-talet och är sedan 2019 vicerektor för utbildning vid KI.

KI:s nuvarande rektor Ole Petter Ottersens förordnande sträcker sig till den 28 februari 2023, då hans drygt fem år långa uppdragsperiod avslutas.