Publicerad: 2024-03-20 19:52 | Uppdaterad: 2024-03-26 09:12

Annika Östman Wernerson: Det är viktigt att skapa intresse för forskning och vetenskap bland våra unga

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson. Foto: Martin Stenmark

Den interna utredningsgruppen för fryshaveriet i Neo går nu in i slutfasen med att färdigställa sin rapport om vad som orsakade haveriet. Rapporten har dröjt för att bli så komplett som möjligt. Det är viktigt att alla händelser, från organisatoriska orsaker till det tekniska handhavandet återspeglas. Den 27 mars 2024 behöver den interna utredningen vara klar då bland andra IVO har begärt in den. [Efter den här textens publicering har rapportens färdigställande skjutits fram till april.]

För KI:s del är det viktigt att alla avgörande omständigheter framkommer så att den förödelse som drabbat forskarna och deras forskningsmaterial inte upprepas någonstans på universitetet. Det är också viktigt att den externa granskningsgruppen får göra sitt jobb med en oberoende utredning av bakomliggande orsaker till hur detta kunde ske.

Den externa gruppens ordförande, Anna Beskow, chef för Uppsala Biobank vid Uppsala universitet, är med i slutfasen av den interna utredningen. KI:s rapport kommer efter färdigställandet att överlämnas till den externa granskningsgruppen. 

Frågan om kompensation för det förlorade materialet är en av de stora frågorna som följer i spåren av fryshaveriet, och som universitetsledningen kommer att undersöka.

Positiv utveckling för KI

Den 22 februari lämnades KI:s årsredovisning för 2023 in till regeringen. KI omsatte 8,4 miljarder kronor förra året, vilket är en ökning med 6,8 procent jämfört med 2022. Forskning och utbildning på forskarnivå står för 85 procent av den totala omsättningen. Antalet helårsstudenter ökade något – till 6 722 studenter från 6 629 året innan och söktrycket till KI fortsätter att vara starkt. Vi ser också att KI står starkt i internationella mätningar och rankningar. 

På alla sätt bekräftar KI:s årsredovisning för 2023 det jag under mitt första år som rektor dagligen fått bevis på – att vår verksamhet håller hög nivå och att vårt universitet är fullt av engagerade och kompetenta studenter, forskare, lärare och andra medarbetare. Vi bidrar tillsammans till KI:s utveckling, och genom vårt samarbete blir det tydligt att KI är vi. 

Nu har vi träffat hälften av KI:s institutioner

Sedan vårterminens start har prorektor Martin Bergö, universitetsdirektör Veronika Sundström och jag besökt hälften av KI:s institutioner. Fokus vid träffarna har varit att få en ökad förståelse för institutionernas verksamheter, styrkor, utmaningar och hur vi tillsammans kan utveckla KI. Hittills har vi besökt: KI DS, LIME, KI SöS, Clintec, FyFa, Neuro, MTC, MMK, CNS, GPH och MedS. 

Frågor kring kompetensförsörjning, ekonomiska förutsättningar och samverkan med regionen och sjukhusen är återkommande och som tydligt knyter an till Strategi 2030 och våra nio fokusområden. 

Vi ser fram emot besöken på övriga institutioner. Därefter kommer en sammanställning och analys av besöken, som tas med i den fortsatta dialogen i olika mötesforum med bland andra dekaner, prefekter och administrativa chefer.

Fler möten och tillfällen för dialog

I februari hade jag förmånen att träffa en grupp blivande sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor och i förra veckan träffade jag läkarstudenter. Njuren och njurens sjukdomar stod på schemat. Jag har undervisat ända sedan min tid som doktorand, och även som rektor blir det några undervisningstillfällen per termin. Det här är viktigt för mig, och ger mig möjlighet att möta studenter, dela med mig av mina kunskaper och kliniska erfarenheter, utveckla pedagogiken och uppdatera mig inom mitt forskningsområde. Jag får med mig värdefulla inspel och perspektiv på KI som universitet, och på den utbildning som rör framtidens yrkesprofessionella inom medicin och hälsa.

I början av mars fick jag träffa klass 5 från Akalla grundskola i Järva under en dag i forskningens tecken här på KI. Det är viktigt att skapa intresse för forskning och vetenskap bland våra unga. Därför var det inspirerande att i samarbete med Berättarministeriet få möta eleverna från Akalla och ta del av deras tankar och idéer.

Med anledning av Världsnjurdagen den 14 mars fick jag förmånen att delta i samtal med andra forskare inom njurmedicin och transplantation på Kungliga slottet, inbjuden av Njurfondens beskyddare H.K.H Prins Daniel. Det var en stor ära och ett viktigt forum för dialog.

Jag vill till sist passa på att välkomna Patrik Rossi som tf sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Vi möttes helt nyligen för att diskutera frågor som rör forskning och innovation och för att fortsätta utvecklingen av samarbetet mellan Karolinska Institutet och sjukhuset. Jag ser fram emot våra återkommande möten och samtal!

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.