Publicerad: 2023-05-10 16:26 | Uppdaterad: 2023-05-10 16:32

Annika Östman Wernerson: Den akademiska friheten får inte inskränkas

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

Den 26 april var det sju år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Den 6 maj bekräftade UD att svenskiraniern Habib Chaab har avrättats i Iran.

Detta understryker ytterligare vad vi skrev i ett öppet brev till Sveriges statsminister, utrikesminister och utbildningsminister den 26 april. Där vädjar vi, Karolinska Institutet och Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter, att pröva alla vägar för att få Djalali fri. Den inhumana behandlingen och rättsosäkra processen måste fördömas och Ahmadreza Djalali friges.

Den akademiska friheten för Sveriges forskare och lärosäten får inte inskränkas. Forskning som står fri från politisk inblandning är en förutsättning för demokrati och mänskliga rättigheter. Därför var det en oroväckande signal att regeringen i samband med beskedet om tillsättningen av konsistoriets externa ledamöter den 1 maj kortade en ny mandatperiod från tre år till sjutton månader. Regeringen anger “säkerhetspolitiska skäl” som motiv – något som snarare väcker fler frågor än ger svar. Tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och ett flertal andra svenska lärosäten, ser vi en risk för att den akademiska friheten och lärosätenas autonomi begränsas. Det är särskilt uppseendeväckande när vi lever i en tid där det finns politiska strömmar i vår omvärld – men även i Sverige – som vill se en större styrning av akademin. Vi ser en uppenbar risk att lärosätenas självständighet, med liknande drastiska förändringar, riskerar att begränsas och vi förväntar oss en dialog med regeringen kring det här beslutet.

Tysklands hälsominister besökte KI
Torsdagen den 4 maj träffade jag den tyska hälsoministern Karl Lauterbach, som var i Sverige i samband med ett EU-möte och som då passade på att besöka KI. Vi hade ett intressant möte om samarbete och samverkan inom EU och ministern var särskilt intresserad av vilka lärdomar vi på KI kan dra av pandemin och om forskningsläget kring långtidscovid. Strax efter hans besök kom beskedet från Världshälsoorganisationen, WHO, att covid-19 inte längre betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Det är en viktig markering att denna virussjukdom nu går in i en annan – och mer hanterbar – fas. 

I början av månaden hade universitetsledningen ett tvådagars internat med prefekter, vicerektorer, dekaner, administrativa chefer och avdelningschefer vid KI. Det blev dagar fyllda av engagerade, kreativa och framåtsyftande diskussioner, precis i den anda av dialog som jag vill verka för. Jag, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström, tar med oss mängder av goda och kloka synpunkter, idéer och tankar. Dialogen fortsätter nu med flera möten före sommaren. 

Ett av dessa dialogmöten skedde redan dagen efter ledningsinternatet då jag träffade studenter i Flemingsberg under vinjetten “Fika med rektor”. Några dagar senare anordnade vi motsvarande fikamöte i Solna. Som rektor vill jag verka för en nära kontakt med KI:s studentkårer och studenter. Både genom att själv fortsätta att undervisa och genom att samarbeta med kårerna. Det är viktigt för universitetsledningen och för företrädare för utbildningen, att kunna ta del av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, till exempel för att förstå vad som behövs för att stärka gemenskapen mellan KI:s olika utbildningar.

Kom till våra dialogmöten i maj
Dialogen med KI:s medarbetare fortsätter den 23 maj och 29 maj då jag, Martin och Veronika vill få tillfälle att diskutera utmaningar och viktiga framtidsfrågor. Vi ser fram emot att träffa dig! 

Något jag också ser fram emot under maj månad är att träffa mina rektorskollegor från de andra åtta universitet som ingår i NeurotechEU, en allians inom EU:s satsning på Europauniversitet. Rektorerna tillsammans med engagerade forskare och studenter besöker KI den 31 maj och 1 juni för möten och ett hackathon för studenter om mental hälsa. Syftet med samarbetet inom ramen för Europauniversitetet är att stärka kvaliteten och attraktionskraften för högre utbildning i Europa. För NeurotechEU:s del handlar det specifikt om att kraftsamla inom neurovetenskap och relaterad teknologi.

Med hopp om en skön vår och om att få tillfälle att träffas i dessa olika sammanhang!

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.