Publicerad: 2018-12-10 14:56 | Uppdaterad: 2018-12-10 15:05

Annika Bergquist får 19 miljoner i forskningsstöd från Vetenskapsrådet

Studien Annika Bergquist leder ska undersöka om en viss typ av läkemedel (statiner) kan minska risken för leversvikt och cancer i levern vid primär skleroserande cholangit (PSC)

Annika Bergquist. Foto: Emma KarlssonVad är det för forskningsanslag du fått?

– Jag har fått stöd från Vetenskapsrådet och det är ett bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Utlysningen syftar till att stärka klinisk forskning i Sverige genom stöd för studier som bedrivs inom flera regioner/universitet i landet, säger Annika Bergquist, PI till studien och forskare vid institutionen för medicin, Huddinge.

Berätta om projektet du ska driva!

– Nya studier vid andra kroniska leversjukdomar än PSC har visat att behandling med lipidsänkande läkemedel (statiner) kan minska risken för leversvikt men också minska risken för cancer i levern. Vi har nyligen genomfört en studie av läkemedelsanvändning vid PSC med hjälp av data från olika svenska register. Resultaten visar ett samband mellan behandling med statiner vid PSC och prognos, med en halverad risk för död och behov av levertransplantation hos dem som behandlats med statiner. Statiner hämmar kolesterolsyntesen och därmed också bildning av toxiska gallsyror vilka man tror har betydelse för sjukdomsprogress vid PSC.

Vidare kan statiner verka antiinflammatoriskt och minska den oxidativa stressen som finns i levern vid kronisk leversjukdom. Baserat på dessa fynd vill vi nu undersöka om statiner verkligen förbättrar prognosen vid PSC genom att genomföra en randomiserad placebokontrollerad studie som jämför atorvastatin med placebo avseende effekten på överlevnad, behov av levertransplantation och utveckling av cancer, säger Annika Bergquist.

Vilka är ni som genomför studien?

– Studien genomförs inom ramen för ett nationellt nätverk för studier av leversjukdomar (SweHep). Vi har arbetat tillsammans under mer än 20 år och har genom en pågående observationsstudie på patienter med PSC redan identifierat lämpliga PSC patienter och också skapat en infrastruktur som behövs för att genomföra studien. Vi samverkar också med patientföreningen PSC Sverige. Patienter med PSC från hela landet kommer att erbjudas deltagande i studien. Behandling sker med läkemedlet atorvastatin eller placebo 1 tablett om dagen i 5 år. Årliga uppföljningar med kontroller av biverkningar, prover och röntgen görs och denna uppföljning motsvarar den ordinarie uppföljningen som rekommenderas vid PSC.

Vilken patientgrupp kommer gagnas av forskningen och hur?

– Det är patienter med primär skleroserande cholangit (PSC) som kan delta. PSC är en kronisk leversjukdom som oftast drabbar yngre människor med samtidig kronisk tarminflammation. Orsaken till PSC är okänd och sjukdomen innebär kronisk inflammation runt gallgångarna i levern. Leverns olika funktioner försämras gradvis och efter 15-20 år har en majoritet av patienterna utvecklat skrumplever med leversvikt och behövt genomgå livräddande behandling med levertransplantation eller avlidit. Gallgångscancer drabbar 15-20% av patienter med PSC och kan uppstå närsomhelst under sjukdomens förlopp. Gallgångscancer vid PSC kan endast botas genom levertransplantation om den upptäcks i tidigt skede. Det finns ingen medicinsk behandling som kan bromsa utveckling till skrumplever eller förhindra cancerutveckling. Om vi kan hitta ett sätt att bromsa sjukdomsutveckling och minska risk för cancer vore det fantastiskt.