Publicerad: 2021-11-24 09:41 | Uppdaterad: 2021-11-24 09:42

Anna Wiik - ny ledamot i Pedagogiska Akademin

Vi är glada att meddela att av tre nya invalda ledamöter i Pedagogiska Akademin är en av dem Anna Wiik på institutionen för laboratoriemedicin. Som ledamot söker man platsen och väljs in efter granskning av den pedagogiska kompetensen.

– Jag är stolt över att ha blivit invald och hoppas på att kunna bidra med att utveckla undervisningen på KI.

Anna Wiik

Anna Wiik

Assisterande lektor
08-52484626
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Om Pedagogiska akademin

Att vara ledamot av den Pedagogiska akademin är en belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.

Ledamöter av Pedagogiska akademin utgör ett nätverk av lärare som visat intresse för undervisning och pedagogisk utveckling. De har inget fast åtagande, men är en stor tillgång för Karolinska Institutet där de genom sin långa erfarenhet verkar för pedagogisk utveckling inom KI.

Utifrån sina erfarenheter och kompetens utgör ledamöterna föredömen för kollegor med pedagogiskt intresse.