Publicerad: 2016-03-23 10:52 | Uppdaterad: 2016-03-23 10:53

Anna Wedell - ordförande i Nobelkommittén 2016

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har utsett professor Anna Wedell till ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016. Hon efterträder professor Thomas Perlmann.

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet sedan 2004. Hon invaldes i Nobelförsamlingen den 1 juli 2010, var adjungerad ledamot i Nobelkommittén under åren 2011-2012 och är ordinarie ledamot i kommittén sedan 2013. Anna Wedell invaldes den 11 februari 2016 i Kungliga Vetenskapsakademiens medicinska klass. Vice ordförande i Nobelkommittén blir professor Ole Kiehn (neurovetenskap).

Övriga ordinarie ledamöter är Patrik Ernfors (vävnadsbiologi), Juleen Zierath (fysiologi) och Christer Höög (cellbiologi). Varje år adjungeras dessutom tio ledamöter till Nobelkommittén för att tillföra expertis inom en rad olika forskningsområden.

Nobel committee 2016