Publicerad: 2016-03-23 10:56 | Uppdaterad: 2016-03-23 13:20

Anna Wedell ny ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har utsett professor Anna Wedell till ny ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016. Hon efterträder professor Thomas Perlmann som blir ny sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet sedan 2004. Hon valdes in i Nobelförsamlingen i juli 2010, var adjungerad ledamot i Nobelkommittén under åren 2011–2012 och är ordinarie ledamot i kommittén sedan 2013. Anna Wedell är invald sedan den 11 februari 2016 även i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper.

Vice ordförande i Nobelkommittén blir professorn i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Ole Kiehn.

Nobelförsamlingen har även utsett professorn i molekylär utvecklingsbiologi, Thomas Perlmann, till uppdraget som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Han efterträder Urban Lendahl.

Läs mer på nobelprizemedicine.org.