Publicerad: 2016-02-26 09:52 | Uppdaterad: 2016-02-26 09:54

Anna Wedell invald i KVA

Kungliga vetenskapsakademien, KVA, har valt in två nya ledamöter i akademins klass för medicinska vetenskaper. En av dem är Anna Wedell, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet.

Anna Wedell forskar om ärftliga ämnesomsättningssjukdomar i syfte att utreda sjukdomsmekanismer och förbättra diagnostiken. På senare tid har hon fokuserat på diagnostik av hittills okända sjukdomar. I flera internationellt uppmärksammade publikationer har hon kunnat påvisa mutationer i nya gener inblandade i neurologiska tillstånd, som då fått sin förklaring.

Anna Wedell är också överläkare/verksamhetschef vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, CMMS, vid Karolinska Universitetssjukhuset, som står för den landsomfattande nyföddhetsscreeningen i Sverige.

Vid samma tillfälle valdes även Diana Karpman vid Lunds Universitet in i KVA:s klass för medicinska vetenskaper.

Läs mer i pressmeddelandet från KVA.

Text: Karin Söderlund Leifler