Publicerad: 2016-02-29 11:44 | Uppdaterad: 2016-02-29 11:50

Anna Wedell invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga vetenskapsakademien, KVA, har valt in Anna Wedell som ny ledamot i akademins klass för medicinska vetenskaper.

Anna Wedell, professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskar om ärftliga ämnesomsättningssjukdomar i syfte att utreda sjukdomsmekanismer och förbättra diagnostiken. På senare tid har hon fokuserat på diagnostik av hittills okända sjukdomar. I flera internationellt uppmärksammade publikationer har hon kunnat påvisa mutationer i nya gener inblandade i neurologiska tillstånd, som då fått sin förklaring.

Anna Wedell är också överläkare/verksamhetschef vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, CMMS, vid Karolinska Universitetssjukhuset, som står för den landsomfattande nyföddhetsscreeningen i Sverige.

Läs mer i pressmeddelandet från KVA.

Anna Wedells forskargrupp Medfödda endokrina och metabola sjukdomar

Anna Wedell, SciLifeLab, Inborn errors of metabolism