Publicerad: 2013-10-03 10:47 | Uppdaterad: 2014-03-05 11:26

Anna Wedell får 26,4 miljoner kr av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Professor Anna Wedell leder ett av de sex forskningsprojekt vid Karolinska Institutet som tilldelas anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Anna Wedell har beviljats ett forskningsanslag på 26,4 miljoner kronor för ett femårigt projekt som ska studera ämnesomsättningssjukdomar som drabbar hjärnan.

Ämnesomsättningssjukdomar orsakas av störningar i kroppens kemiska processer. Hjärnan är oerhört känsligt för dessa störningar och de flesta ämnesomsättningssjukdomarna medför hjärnskador om behandling inte sätts in tidigt. Vanliga symptom är utvecklingsförsening, epilepsi eller akuta kristillstånd som kan leda till tidig död. Sjukdomarna är potentiellt behandlingsbara, men för att det ska vara möjligt att utveckla ny behandling krävs detaljerade kunskaper om sjukdomsmekanismer.

- Vi har hittills upptäckt två helt nya ämnesomsättningssjukdomar, som lett till principiellt ny kunskap om hjärnans ämnesomsättning, säger Anna Wedell. Nu ska vi föra samman fyra forskargrupper som tillsammans har unika möjligheter att på djupet studera nya sjukdomsmekanismer hos patienter med ämnesomsättningssjukdomar som drabbar hjärnan. Målet är att utveckla ny behandling för denna stora grupp sjukdomar.

Professor/överläkare

Anna Wedell

Telefon: 08-517 765 35
Enhet: Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
E-post: Anna.Wedell@ki.se