Publicerad: 2017-10-05 23:21 | Uppdaterad: 2017-10-05 23:23

Anna Rising och Agneta Ståhle invalda i AcademiaNet

Mycket framstående kvinnliga forskare och akademiker kan bli invalda till portalen AcademiaNet, men först efter att ha blivit nominerade av någon av AcademiaNet:s partnerorganisationer. Agneta Ståhle, professor i sjukgymnastik, och Anna Rising, forskare vid sektionen för neurogeriatrik, blev nominerade av Vetenskapsrådet och invald under sensommaren i år.

– Det är en stor ära att ha blivit nominerad till och invald i denna skara av kvinnliga världsledande forskare, jag känner mig mycket hedrad, säger Agneta Ståhle.

– Det är fantastiskt roligt att ha blivit invald i AcademiaNet. Jag är glad och hedrad över att få vara en del i detta viktiga nätverk för excellenta kvinnliga forskare, säger Anna Rising.

Syftet med portalen är att samla och tillgängliggöra framstående kvinnliga forskare och akademiker inom olika discipliner. Tanken är att det ska bli enklare att tillsätta ledarskapspositioner i vetenskapliga organisationer, och andra organisationer, med kvinnliga representanter. Andra målgrupper för portalen inkluderar journalister och konferensarrangörer som letar efter experter.

För att bli invald och få en profil på portalens hemsida ska kandidaten bland annat ha enastående akademiska kvalifikationer, oberoende ledarskapsverksamhet, och mycket goda akademiska referenser.

Forskare

Anna Rising

Enhet: Rising
E-post: anna.rising@ki.se

Anknuten

Agneta Ståhle

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Agneta.Stahle@ki.se