Publicerad: 2024-05-30 15:34 | Uppdaterad: 2024-05-31 08:37

Anna Nilsson utnämnd till professor i klinisk barnonkologi vid KBH

Anna Nilsson i labb med student
Anna Nilsson i laboratoriet med en student. Foto: N/A

Anna Nilsson har blivit utnämnd till professor vid KBH och tillträder tjänsten den 1 juli 2024. Hennes resa började av en slump när hon hamnade på barnonkologen under sina tidiga år som ST-pediatrisk läkare. Hon trivdes väl på avdelningen, som då kallades “8:an”, och med tiden väcktes hennes intresse för forskning.

Som doktorand i ett immunologiskt laboratorium fördjupade sig Anna Nilsson i olika metoder för att analysera vaccinsvar. Hennes kliniska forskning fokuserar på vilka typer av infektioner barn med cancer drabbas av och hur man kan säkerställa ett starkt vaccinskydd för dessa unga patienter. 

Hon samarbetar aktivt med sjukhuset för att underlätta forskningsmöjligheter för kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

– Jag har alltid varit djupt intresserad av infektioner. När vi fick möjligheten att skapa ett doktorandprojekt som handlade om vaccination (som förebygger infektioner) hos barn med cancer, ville jag verkligen lära mig mer, säger Anna Nilsson, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

Genom Anna Nilssons kliniska arbete gynnas patienter direkt av forskningsresultat när forskningsfrågor identifieras i verkliga kliniska situationer. Dessutom bidrar hon till utvecklingen av nya läkemedel för barn med cancer, med målet att stärka prövningsenheten.

Anna Nilssons stora intresse i att förbättra hälsoresultaten för barn med cancer hänger nära ihop med hennes engagemang i forskning och samarbete. Hennes arbete har en positiv inverkan på patienter och den medicinska gemenskapen både nationellt och globalt.