Publicerad: 2015-12-21 11:29 | Uppdaterad: 2015-12-21 11:35

Anna Martling utsedd till 2016 års Lennanderföreläsare

Svenska Läkaresällskapet har utsett Anna Martling till 2016 års Lennanderföreläsare.

Anna Martling är professor i kirurgi med inriktning mot kolorektal cancer vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anna Martling är särskilt intresserad av strålbehandling, tidpunkt för operation och utveckling av kirurgiska tekniker och det är bland annat detta hon kommer att föreläsa om i april.

Föreläsningen hålls på Svenska Läkaresällskapet den 19 april 2016 kl 18:00-19:30

Professor

Anna Martling

Telefon: 08-517 728 02
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Anna.Martling@ki.se
Den Lennanderska fonden stiftades av professor Karl Gustaf Lennander och hans mor Elsa Lennander 1907 och har till ändamål att främja kunskaperna och utvecklingen och tillämpningen inom kirurgi och hygien. Pristagaren utses av SLS Sektion för kirurgi (Svensk Kirurgisk förening), vartannat år inom kirurgi, vartannat år inom hygien.